Lịch công tác tuần 32 từ 03/8 đến 09/8/2020

03/08/2020
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 03/8/2020
Chào cờ. 7h00' Tất cả CCVC
Họp giao ban. 8h00' Lãnh đạo Ban + Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc
Họp Đảng ủy. 10h30' Các đ/c Đảng ủy viên
Thứ Ba
Ngày 04/8/2020
Hội nghị thường kỳ tháng 7 UBND tỉnh. 8h00'/ UBND tỉnh Đ/c Phúc 
Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh. 14h00'/ UBND tỉnh Đ/c Chương
Họp UBND tỉnh. 16h00'/ UBND tỉnh Đ/c Chương
Thứ Tư
Ngày 05/8/2020
Họp nghiệm thu hoàn thành và bàn giao cho đơn vị quản lý đường sắt. 8h00'/ Ban Quản lý đầu tư hạ tầng KKT

Phòng Quy hoạch - Xây dựng & MT

Thứ Năm
Ngày 06/8/2020
     
Thứ Sáu
Ngày 07/8/2020
Kiểm tra thực địa. 8h00'/ Sở TNMT  Đ/c Dũng 
Họp thống nhất nội dung liên quan đến công tác cập nhạt tích hợp cơ sở dữ liệu. 8h00'/ Sở TNMT  Đ/c Trì
Họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật KĐT mới Nam TP. Tuy Hòa. 14h00'/ UBND TP. Tuy Hòa Đ/c Quyên
Thứ Bảy
Ngày 08/8/2020
     
Chủ Nhật
Ngày 09/8/2020