Lịch công tác tuần 32 từ ngày 31/7/2023 đến 6/8/2023

31/07/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 31/7/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Họp giao ban Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng ban, trung tâm.
08:00 Học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2, khóa 97 (từ ngày 31/7-17/8-2023) Tại TP. Đà Nẵng PTB-Quyên
       
Chiều 14:30 Dự họp về nội dung liên quan đến dự án thành phố sáng tạo Nam Tuy Hòa Phòng TNMT Thành phố Tuy Hòa PQHXD&MT
       
       
Thứ Ba
Ngày 01/8/2023
Sáng 08:00 Dự Hội nghị tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Hội trường Công an tỉnh CVP-Thái
08:00 Tham dự cùng Công đoàn Khu kinh tế kiểm tra giám sát thực hiện điều lệ Công đoàn và công tác tài chính năm 2022 đối với các doanh nghiệp trong KCN  KCN Hòa Hiệp I PQLDN-Hưng
09:00 Kiểm tra hiện trường và bàn giao mốc khống chế cao tọa độ KCN Hòa Hiệp I PQHXDMT
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 02/8/2023
Sáng
08:00 Tham dự cuộc họp vận động các doanh nghiệp chuyển nguồn thu thuế về tỉnh Phú Yên Hội trường Sở Công thương PQLDN
08:00 Dự Phiên họp BCĐ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
08:30 Tham dự Kiểm tra thực địa, hồ sơ, thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho thuê đất.Cửa hàng xăng dầu Hòa Vinh 5 Thực địa PQHXD&MT
Chiều 14:00 Tham dự họp về công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
Thứ Năm
Ngày 03/8/2023
Sáng
       
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Sáu
Ngày 04/8/2023
Sáng
08:00 Phối hợp xác định các trường hợp đủ điều kiện được bố trí tái định cư, bồi thường bằng đất ở, giao đất nhiều thế hệ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án: Tuyến nối Quốc lộ 1A đến khu xử lý rác thải, nước thải và chất nguy hại của Khu kinh tế Nam Phú Yên, tại xã Hoà Xuân Đông. Phòng PGĐ BQL DA Đông Hòa TBQLDA-Ngôi
       
       
       
Chiều        
       
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 05/8/2023
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 06/8/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối