Lịch công tác tuần 32 từ ngày 01/8/2022 đến 07/8/2022

29/07/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 01/8/2022
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Họp giao ban Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng và ĐVTT.
       
       
Chiều 14:00 Họp kiểm tra, rà soát hồ sơ xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành Quyết định đối với ông Nguyễn Văn Thu, Lê Văn Lộc, phường Phú Đông Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Tuy Hòa TBQLDA-Ngôi
       
Thứ Ba
Ngày 02/8/2022
Sáng        
       
       
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 03/8/2022
Sáng
08:00 Tham dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với địa phương (01 ngày) Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
07:15 Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh    Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh  - PTB-Thành;
- TPQHXD&MT-Dũng.
       
       
Chiều        
14:00 Dự họp thẩm định Phương án giá dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng được đầu tư từ nguồn Ngân sách nhà nước (Khu công nghiệp Hoà Hiệp 1, Khu công nghiệp An Phú, Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - KV1) Phòng họp Sở Tài chính Phú Yên - PTB-Thành;
- Đ/c: Dũng, Trì.
       
Thứ Năm
Ngày 04/8/2022
Sáng
       
09:00 Họp thống nhất nội dung để tiến hành tổ chức định giá tài sản của Công ty TNHH Hòa Bình - KCN ĐB Sông Cầu KV 1 Hội trường Ban - PTB-quyên;
- Các thành viên Hội đồng.
       
       
Chiều 14:30 Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về Công tác An ninh trật tự tại KCN Hòa Hiệp  Trung tâm điều hành KCN Hòa Hiệp - PTB-Quyên;
- Các phòng: QLDN, QHXD&MT, TTDVCI.
14:00 Họp rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện và kiến nghị điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 Phòng họp Sở Xây dựng - PTB-Thành;
- TPQHXD&MT-Dũng
       
       
Thứ Sáu
Ngày 05/8/2022
Sáng
09:00 Đi công tác ngoài tỉnh (02 ngày) Khu kinh tế Dung Quất - Quảng Ngãi - TB-Hùng; PTB-Thành;
- TPQHXD&MT-Dũng.
08:00 Dự Hội nghị giao ban quý II năm 2022 Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) PTB-Quyên
       
Chiều
14:00 Tham dự Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp năm 2022 Hội trường Hoa Mai, KS Sài Gòn Phú Yên PTPKHĐT-Công
14:30 Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về Công tác An ninh trật tự tại KCN ĐB Sông Cầu Nhà đội thường trực KCN ĐB Sông Cầu - PTB-Quyên;
- Các phòng: QLDN, QHXD&MT, TTDVCI.
       
       
Thứ Bảy
Ngày 06/8/2022
Sáng
 
08:00 Tham dự họp trực tuyến BCĐQG phòng, chống dịch Covid-19 với các địa phương  Hội trường UBND tỉnh PTB-quyên
       
Chiều        
Tối        
Chủ Nhật
Ngày 07/8/2022
Sáng        
Chiều        
Tối