Lịch công tác tuần 26 từ ngày 21/6 đến 27/6/2021

21/06/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 21/6/2021
Họp giao ban. 8h00' Lãnh đạo Ban + Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc
Thứ Ba
Ngày 22/6/2021
Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh. 8h00'/ UBND tỉnh Đ/c Phúc 
Họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh. 14h00'/ UBND tỉnh Đ/c Chương
Thứ Tư
Ngày 23/6/2021
     
Thứ Năm
Ngày 24/6/2021
     
Thứ Sáu
Ngày 25/6/2021
Kiểm tra thực địa. 8h00'/ Sở TNMT  Đ/c Dũng 
Họp thống nhất nội dung liên quan đến công tác cập nhạt tích hợp cơ sở dữ liệu. 8h00'/ Sở TNMT  Đ/c Trì
Thứ Bảy
Ngày 26/6/2021
     
Chủ Nhật
Ngày 27/6/2021