Lịch công tác tuần 33 từ ngày 08/8/2022 đến 14/8/2022

05/08/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 08/8/2022
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Dự Hội nghị trực tuyến phiên họp lần thứ ba của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Hội trường UBND tỉnh PTB-Quyên
       
       
Chiều 14:00 Kiểm tra an toàn PCCC và CHCN định kỳ tháng 8/2022 Hội trường Ban Văn phòng
14:00 Dự cuộc họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh TB-Hùng
Thứ Ba
Ngày 09/8/2022
Sáng 08:00 Tham dự tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2022 (từ ngày 9-11/8/2022) Trung tâm Giáo dục thường xuyên - CVP-Thái;
- Các đ/c: Trinh, Thiệp, Tâm.
       
       
       
Chiều 14:00  Tham dự Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 7/2022 Hội trường Văn phòng UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 10/8/2022
Sáng
08:00 Tham gia họp Hội đồng tư vấn thẩm định đối với dự thảo Quyết định quy định việc thu hồi đất trong trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất của chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh Phú Yên Phòng họp Sở Tư pháp QHXD&MT
08:00 Tham dự Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh  Nhà Văn hóa Lao động tỉnh

- PTB-quyên;

       
       
Chiều 14:00 Hội nghị sơ kết Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2022 Hội trường Ban Tất cả đảng viên Đảng bộ
16:30 Họp Đảng ủy mở rộng về công tác cán bộ Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Các đ/c ĐUV; 
- PTP KH&ĐT.
       
Thứ Năm
Ngày 11/8/2022
Sáng
       
       
       
       
Chiều 14:00 Họp giải quyết các khó khăn vướng mắc về Khu công nghiệp, Khu kinh tế và các nội dung liên quan đến các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế làm chủ đầu tư. Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh.  - Lãnh đạo Ban; 
- Các phòng: KH&ĐT, QHXD&MT, QLDN.
- CVP, PCVP;
- BQLDA: Ngôi, Lam, Phương;
- TTDVCI: Trì, Hoàng, Kim Anh, Sóc.
       
       
       
Thứ Sáu
Ngày 12/8/2022
Sáng
08:00 Dự buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Hội trường UBND tỉnh  TB-Hùng
08:30 Họp xét quy chủ về nguồn gốc đất ,thời điểm sử dụng đất cho các hộ gia đình,cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam thuộc khu đô thị mới Nam TP.Tuy hòa Phong họp UBND phường Phú Đông BQLDA
08:00 Dự vận động ông Nguyễn Văn Cầu tạm giao mặt bằng để phục vụ việc vận chuyển vật liệu phục vụ dự án:Tuyến nối QL1A đến khu xử lý nước thải, và chất thải nguy hại của khu kinh tế Nam Phú Yên UBND xã Hòa Xuân Đông BQLDA
Chiều
       
       
       
       
Thứ Bảy
Ngày 13/8/2022
Sáng
 
       
       
Chiều        
Tối        
Chủ Nhật
Ngày 14/8/2022
Sáng        
Chiều        
Tối