Lịch công tác tuần 33 từ ngày 09/8 đến 15/8/2021

07/08/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Buổi Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần tham dự
Thứ Hai
Ngày 09/8/2021
Sáng       
Chiều Họp rà soát sửa đổi, bổ sung bộ TTHC theo quy định mới. 14h00, Hội trường BQL  TB, các PTB, lãnh đạo các phòng: VP, KHĐT, QLDN, QHXDMT
Thứ Ba
Ngày 10/8/2021
Sáng  Họp HĐND (Kỳ họp thứ Ba, thường lệ năm 2021) - 2,5 ngày. Phòng họp số 2 - UBND tỉnh TB-Hùng
Chiều      
Thứ Tư
Ngày 11/8/2021
Sáng       
Chiều      
Thứ Năm
Ngày 12/8/2021
Sáng  Họp Lãnh đạo, Đảng ủy cơ quan về công tác cán bộ. 08h00'/ Phòng Trưởng ban TB, các PTB, các đ.c Đảng ủy viên
Chiều      
Thứ Sáu
Ngày 13/8/2021
Sáng  Họp góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 82/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (dự kiến họp cả ngày). 08h30'/ Họp trực tuyến - Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì TB, các PTB và các TP: QHXDMT, KHĐT, QLDN
Chiều      
Thứ Bảy
Ngày 14/8/2021
Sáng  Đi kiểm tra thực địa KCN An Phú, KCN Đông Bắc Sông Cầu cùng với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 7h30'  TB-Hùng; các TP: KHĐT,  QHXDMT, TBQLĐTHT,  và GĐ. Trung tâm DVCI
Chiều Đi kiểm tra thực địa KKT Nam Phú Yên, KCN Hòa Hiệp cùng với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 14h00'  TB-Hùng; các TP: KHĐT,  QHXDMT, TBQLĐTHT, và GĐ. Trung tâm DVCI
Chủ Nhật
Ngày 15/8/2021
Sáng  Dự Hội nghị Sơ kết trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 08h00'/ Hội trường UBND tỉnh PTB-Phúc
Chiều