Lịch công tác tuần 33 từ ngày 7/8/2023 đến 13/8/2023

04/08/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 7/8/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
       
       
       
Chiều 14:00 Dự cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về một số nội dung liên quan công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh PTB-Thành
14:30 Dự họp triển khai ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3829/UBND-ĐTXD ngày 28/7/2023 (mỏ không đấu giá) Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường PTB-Thành
       
Thứ Ba
Ngày 08/8/2023
Sáng 09:00 Làm việc với doanh nghiệp về Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật Lao động (từ ngày 8/8 - 10/8/2023) Tại doanh nghiệp PQLDN-Hưng
09:00 Lấy ý kiến lập quy hoạch tại Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa Tại phòng họp Sở Xây Dựng PTB - Thành
       
       
Chiều 14:00 Dự Hội nghị UBND tỉnh Thường kỳ tháng 7/2023 Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 09/8/2023
Sáng
08:00 Họp bàn về việc chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hội trường UBND tỉnh - PTB - Thành
- BQLDA - Ngôi
       
       
Chiều 14:00 Dự họp đánh giá tình hình thu NSNN 7 tháng năm 2023, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2023. Phòng họp giao ban - UBND Tỉnh PTB - Thành
14:00 Họp báo cáo kết quả làm việc với Công ty Cổ phần Hiệp Hòa Phát. Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND Tỉnh - TB - Hùng
- Dũng, Công
       
Thứ Năm
Ngày 10/8/2023
Sáng
10:30 Hội ý nội dung về đăng kí danh mục trao chủ trương đầu tư/Biên bản ghi nhớ tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Phú Yên Phòng Trưởng Ban - TB-Hùng; PTB-Thành;
- Đ/c: Dũng, Công.
       
       
Chiều 15:00 Dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu 2023 của Khối Kinh tế Văn phòng Sở Công thương - PTB-Thành;
- CVP-Thái.
       
       
Thứ Sáu
Ngày 11/8/2023
Sáng
       
       
       
       
Chiều 14:00 Kiểm tra PCCC tại Ban Quản lý khu kinh tế Văn phòng Ban VP Ban
       
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 12/8/2023
Sáng 08:00 Tham dự Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa TB-Hùng
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 13/8/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối