Lịch công tác tuần 34 từ ngày 15/8/2022 đến 21/8/2022

15/08/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 15/8/2022
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Họp giao Ban Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm.
       
       
Chiều 14:00 Họp Hội đồng thẩm định đề cương và dự toán kinh phí nhiệm vụ “Kế hoạch quản lý chất lượng không khí trên địa bàn tỉnh Phú Yên Phòng họp Sở TN&MT QHXD&MT
14:00 Họp giải quyết kiến nghị về thanh toán khối lượng thi công san nền KCN An Phú năm 2003 Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trung tâm DVCI, BQL ĐTHT;
- Các sở, ngành: Tài chính, KH&ĐT, XD, Tư pháp, Thanh tra tỉnh;
- Cty CP TVGS và TK Phú Yên.
14:30 Làm việc với Công ty SP Chemicals để nghe doanh nghiệp trình bày về kế hoạch khảo sát, đầu tư cụm hóa dầu tại tỉnh Phú Yên. Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư PTB-Thành.
Thứ Ba
Ngày 16/8/2022
Sáng 08:00 Họp cho ý kiến một số nội dung tồn tại, vướng mắc về hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư phố chợ Hòa Vinh Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban; KHĐT, QHXDMT;
- Lãnh đạo các sở, ngành, ĐP: KH&ĐT, XD, TN&MT, NN&PTNT, TC, Cục thuế, Thanh tra tỉnh, UBND Tx. Đông Hòa;
- Cty CP ĐTXD 72.
09:15 Tham dự Hội ý lãnh đạo UBND tỉnh  Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh PTB-Thành
       
       
Chiều 14:00 Dự họp kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn thị xã Đông Hòa Phòng họp số 01 - UBND TX. Đông Hòa BQL DA 
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 17/8/2022
Sáng
08:00 Tham dự chuyến đi tham quan thực tế tại Nhà máy thép Dung Quất - Quảng Ngãi do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đầu tư (từ ngày 17/8-19/8/2022) Tại Dung Quất - Quảng Ngãi - TB-Hùng; PTB-Quyên;
- TPQHXD&MT-Dũng.
08:00 Tham dự cuộc họp về nội dung phương án lập Quy hoạch khu vực phát triển đô thị dọc hai bên bờ sông Ba thuộc tỉnh Phú Yên (tỷ lệ 1/5.000)  Phòng họp Giao ban - Văn phòng UBND tỉnh PTB-Thành
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Năm
Ngày 18/8/2022
Sáng
       
       
       
       
Chiều 14:00 Tham dự cùng Đoàn khảo sát thực địa của TT HĐND tỉnh Thị xã Đông Hòa và TP. Tuy Hòa PTB-Thành
14:00 Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh PTB-Thành
       
       
Thứ Sáu
Ngày 19/8/2022
Sáng
08:00 Tham dự Lễ khai mạc Triển lãm ảnh, tư liệu tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa và Trưng bày Tem, các sản phẩm dịch vụ Bưu chính năm 2022  Hội trường Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên  QHXD&MT
08:00 Tham dự Hội nghị công tác cải cách hành chính tỉnh Phú Yên Hội trường UBND tỉnh - PTB-Thành;
- Văn phòng.
 08:00 Tham dự cùng với Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đông Hòa Hội trường Thị ủy Đông Hòa PTB-Thành
08:00 Tham dự ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ xã Bình Kiến Hội trường UBND xã Bình Kiến QLDN
08:30 Dự họp vận động hộ dân bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án: San nền khu tri thức và ngã tư đoạn đường số 06 với đoạn đường Phan Chu Trinh thuộc khu đô thị mới Nam TP.Tuy hòa Phòng họp UBND Phường Phú Đông BQLDA
Chiều
13:00 Tham dự ngày Hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 KCN Hòa Hiệp -PTB-Thành;
- Phòng QLDN.
       
       
       
Thứ Bảy
Ngày 20/8/2022
Sáng
 
08:00 Tham dự Hội nghị trực tuyến “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập”  Phòng họp giao ban - UBND tỉnh PTB-Quyên
       
Chiều        
Tối        
Chủ Nhật
Ngày 21/8/2022
Sáng        
Chiều        
Tối