Lịch công tác tuần 34 từ ngày 16/8 đến 22/8/2021

13/08/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Buổi Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần tham dự
Thứ Hai
Ngày 16/8/2021
Sáng  Tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2. 7h30'/ Trường Tiểu học và THCS Ngô Quyền (40 Trần Nhật Duật, P6, TP. Tuy Hòa) Theo danh sách Giấy mời
Chiều Họp bàn hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà. 14h00'/ Phòng họp số 01 - UBND TX. Đông Hòa TB-Hùng, TBQLĐTHT-Ngôi
Thứ Ba
Ngày 17/8/2021
Sáng       
Chiều Họp Đảng ủy. 14h00'/ Phòng Trưởng ban Các đ.c Đảng ủy viên
Họp cán bộ chủ chốt. 14h15'/ Phòng Trưởng ban LĐ Ban; ĐUV; Trưởng, phó các phòng, ĐVSN; Bí thư, phó Bí thư chi bộ; Trưởng các Đoàn thể
Họp Đảng ủy. 14h30'/ Phòng Trưởng ban Các đ.c Đảng ủy viên
Thứ Tư
Ngày 18/8/2021
Sáng       
Chiều      
 
Thứ Năm
Ngày 19/8/2021
Sáng       
Chiều Họp giải quyết việc sung vào ngân sách nhà nước số tiền ký quỹ của Công ty TNHH Năng lượng Charm Việt Nam. 14h00'/ Phòng PTB-Quyên - PTB-Quyên; Phòng, KH&ĐT 
- Lãnh đạo Sở Tài chính
Thứ Sáu
Ngày 20/8/2021
Sáng  Họp giải quyết tình trạng bồi lấp, hỗ trợ nông dân bị ảnh dưởng do thi công dự án Khai thác mỏ đất sạn lấp núi Cây Tra và khắc phục tình trạng ngập úng do thi công dự án Khu hành chính và Khu Tái định cư Hòa Tâm. 08h00'/ Phòng Trưởng ban - TB-Hùng; các phòng,đơn vị: KH&ĐT, QHXD và MT, BQL ĐTHT
- Lãnh đạo UBND TX. Đông Hòa
- Lãnh đạo Tổng Công ty Thành Trung
Chiều Lãnh đạo Ban làm việc với phòng Quản lý Doanh nghiệp về tình hình thực hiện nhiệm vụ của phòng. 14h00'/ Hội trường ban - TB- Hùng
- Các PTB
- Trưởng các phòng, đơn vị: QHXDMT, KHĐT, TTHT&TVĐT, BQLĐTHT, TT DVCI; CVP; PCVP
- Phòng QLDN
Họp Cán bộ chủ chốt (V/v Bổ nhiệm lại cán bộ). 16h30'/ Phòng Trưởng ban LĐ Ban; ĐUV; Trưởng, phó các phòng, ĐVSN; Trưởng các Đoàn thể
Thứ Bảy
Ngày 21/8/2021
Sáng  Dự Hội nghị trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 08h00'/ Hội trường UBND tỉnh PTB-Quyên
Chiều      
Chủ Nhật
Ngày 22/8/2021
Sáng       
Chiều