Lịch công tác tuần 34 từ ngày 4/8/2023 đến 20/8/2023

14/08/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 14/8/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Họp giao ban Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng ban, Trung tâm.
08:00 Tham gia lớp tập huấn kỹ năng quản lý sự thay đổi và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh đạo,chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác CCHC (từ ngày 14/8-16/8/2023) Trung tâm GDTX CVP-Thái
       
Chiều 14:00 Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Cụm xí nghiệp sản xuất An Hưng của Công ty Cổ phần An Hưng Cụm XN sản xuất An Hưng- KCN Hòa Hiệp 2 - PTB Thành;
- PQHXD&MT;
- Các đơn vị liên quan.
15:00 Họp Thanh tra Sở Tài chính Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng các phòng;
- CVP, kế toán.
       
Thứ Ba
Ngày 15/8/2023
Sáng 08:00 Dự họp bàn về công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ Hội trường UBND tỉnh PTB - Thành
08:00 Tổ chức họp buổi giao ban với các đơn vị tư vấn thi công, giám sát, thiết kế Hội trường Ban - TB-Hùng;
- BQLDA.
       
       
Chiều 14:00 Dự họp xem xét các thửa đất mà người sử dụng đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn thị xã Đông Hòa Phòng họp số 1 - UBND TX Đông Hòa BQLDA-Ngôi
14:00 Dự họp hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về một số nội dung liên quan công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.  Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh. PTB-Thành
       
       
Thứ Tư
Ngày 16/8/2023
Sáng
08:00 Dự Hội nghị sơ kết Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
10:30 Hội ý về nội dung phát biểu về sơ kết giữa nhiệm kỳ tại Tỉnh ủy Phòng trưởng Ban - Lãnh đạo ban;
- Trưởng các phòng ban, trung tâm.
       
Chiều        
       
       
Thứ Năm
Ngày 17/8/2023
Sáng
08:00 Tham dự cuộc họp bàn về công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
Chiều 14:00 Làm việc với các DN về nội dung liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng tại lô C3 - KCN An Phú Hội trường ban - PTB - Thành
- Phòng KHĐT; QHXD&MT
- Cty CP SXTM và năng lượng PY; Cty TNHH SXTM và năng lượng Ưu Việt; Tổng Cty CP bưu chính Viettel; CN bưu chính Viettel PY.
       
       
Thứ Sáu
Ngày 18/8/2023
Sáng
08:00 Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023 Hội trường Ban - PTB - Thành;
- VP Ban.
       
       
       
Chiều        
       
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 19/8/2023
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 20/8/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối