Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/phuyen/domains/bqlkkt.phuyen.gov.vn/public_html/app/functions/fn.users.php on line 1703

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/phuyen/domains/bqlkkt.phuyen.gov.vn/public_html/app/functions/fn.users.php on line 1707

Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/phuyen/domains/bqlkkt.phuyen.gov.vn/public_html/app/functions/fn.order_management.php on line 331

PHP Deprecated

Message

Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated

Error at

app/lib/pear/Net/IDNA2.php, line: 2686

Backtrace

File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:{closure}
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:include
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:322
Function:Composer\Autoload\includeFile
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:426
Function:loadClass
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:399
Function:normalizeDomain
File:app/Tygh/Storefront/Normalizer.php
Line:43
Function:clean
File:app/Tygh/Storefront/Factory.php
Line:76
Function:normalizeStorefrontData
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:328
Function:fromArray
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:115
Function:find
File:app/functions/fn.init.php
Line:1286
Function:findByUrl
File:app/functions/fn.init.php
Line:1074
Function:fn_init_redirect_to_regional_storefront
File:init.php
Line:169
Function:fn_init
File:index.php
Line:24
Function:require

PHP Deprecated

Message

Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated

Error at

app/lib/pear/Net/IDNA2.php, line: 2703

Backtrace

File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:{closure}
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:include
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:322
Function:Composer\Autoload\includeFile
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:426
Function:loadClass
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:399
Function:normalizeDomain
File:app/Tygh/Storefront/Normalizer.php
Line:43
Function:clean
File:app/Tygh/Storefront/Factory.php
Line:76
Function:normalizeStorefrontData
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:328
Function:fromArray
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:115
Function:find
File:app/functions/fn.init.php
Line:1286
Function:findByUrl
File:app/functions/fn.init.php
Line:1074
Function:fn_init_redirect_to_regional_storefront
File:init.php
Line:169
Function:fn_init
File:index.php
Line:24
Function:require

PHP Deprecated

Message

Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated

Error at

app/lib/pear/Net/IDNA2.php, line: 3115

Backtrace

File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:{closure}
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:include
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:322
Function:Composer\Autoload\includeFile
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:426
Function:loadClass
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:399
Function:normalizeDomain
File:app/Tygh/Storefront/Normalizer.php
Line:43
Function:clean
File:app/Tygh/Storefront/Factory.php
Line:76
Function:normalizeStorefrontData
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:328
Function:fromArray
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:115
Function:find
File:app/functions/fn.init.php
Line:1286
Function:findByUrl
File:app/functions/fn.init.php
Line:1074
Function:fn_init_redirect_to_regional_storefront
File:init.php
Line:169
Function:fn_init
File:index.php
Line:24
Function:require

PHP Deprecated

Message

Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated

Error at

app/lib/pear/Net/IDNA2.php, line: 3282

Backtrace

File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:{closure}
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:444
Function:include
File:app/lib/vendor/composer/ClassLoader.php
Line:322
Function:Composer\Autoload\includeFile
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:426
Function:loadClass
File:app/Tygh/Tools/Url.php
Line:399
Function:normalizeDomain
File:app/Tygh/Storefront/Normalizer.php
Line:43
Function:clean
File:app/Tygh/Storefront/Factory.php
Line:76
Function:normalizeStorefrontData
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:328
Function:fromArray
File:app/Tygh/Storefront/Repository.php
Line:115
Function:find
File:app/functions/fn.init.php
Line:1286
Function:findByUrl
File:app/functions/fn.init.php
Line:1074
Function:fn_init_redirect_to_regional_storefront
File:init.php
Line:169
Function:fn_init
File:index.php
Line:24
Function:require
Lịch công tác tuần 34 từ ngày 4/8/2023 đến 20/8/2023

PHP Deprecated

Message

Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)`

Error at

app/schemas/block_manager/blocks.functions.php, line: 374

Backtrace

File:app/schemas/block_manager/blocks.php
Line:19
Function:{closure}
File:app/schemas/block_manager/blocks.php
Line:19
Function:require_once
File:app/functions/fn.common.php
Line:2347
Function:include
File:app/Tygh/BlockManager/SchemesManager.php
Line:396
Function:fn_get_schema
File:app/Tygh/BlockManager/SchemesManager.php
Line:128
Function:_getScheme
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:452
Function:getBlockScheme
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:401
Function:isBlockEligibleForCurrentLocation
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:364
Function:renderBlocks
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:229
Function:renderGrid
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:199
Function:renderGrids
File:app/Tygh/BlockManager/RenderManager.php
Line:163
Function:_renderContainer
File:app/functions/smarty_plugins/function.render_location.php
Line:52
Function:render
File:var/cache/templates/responsive/4e34d87e79dd530ecdf047ce776b4bdc0acb66c4.tygh.index.tpl.php
Line:168
Function:smarty_function_render_location
File:app/lib/vendor/smarty/smarty/libs/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php
Line:188
Function:content_65d31f6b9a7148_89232241
File:app/Tygh/SmartyEngine/Core.php
Line:76
Function:fetch
File:app/functions/fn.control.php
Line:595
Function:fetch
File:index.php
Line:25
Function:fn_dispatch

Lịch công tác tuần 34 từ ngày 4/8/2023 đến 20/8/2023

14/08/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 14/8/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Họp giao ban Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng ban, Trung tâm.
08:00 Tham gia lớp tập huấn kỹ năng quản lý sự thay đổi và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trực tiếp lãnh đạo,chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác CCHC (từ ngày 14/8-16/8/2023) Trung tâm GDTX CVP-Thái
       
Chiều 14:00 Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Cụm xí nghiệp sản xuất An Hưng của Công ty Cổ phần An Hưng Cụm XN sản xuất An Hưng- KCN Hòa Hiệp 2 - PTB Thành;
- PQHXD&MT;
- Các đơn vị liên quan.
15:00 Họp Thanh tra Sở Tài chính Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng các phòng;
- CVP, kế toán.
       
Thứ Ba
Ngày 15/8/2023
Sáng 08:00 Dự họp bàn về công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ Hội trường UBND tỉnh PTB - Thành
08:00 Tổ chức họp buổi giao ban với các đơn vị tư vấn thi công, giám sát, thiết kế Hội trường Ban - TB-Hùng;
- BQLDA.
       
       
Chiều 14:00 Dự họp xem xét các thửa đất mà người sử dụng đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn thị xã Đông Hòa Phòng họp số 1 - UBND TX Đông Hòa BQLDA-Ngôi
14:00 Dự họp hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về một số nội dung liên quan công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.  Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh. PTB-Thành
       
       
Thứ Tư
Ngày 16/8/2023
Sáng
08:00 Dự Hội nghị sơ kết Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
10:30 Hội ý về nội dung phát biểu về sơ kết giữa nhiệm kỳ tại Tỉnh ủy Phòng trưởng Ban - Lãnh đạo ban;
- Trưởng các phòng ban, trung tâm.
       
Chiều        
       
       
Thứ Năm
Ngày 17/8/2023
Sáng
08:00 Tham dự cuộc họp bàn về công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
Chiều 14:00 Làm việc với các DN về nội dung liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng tại lô C3 - KCN An Phú Hội trường ban - PTB - Thành
- Phòng KHĐT; QHXD&MT
- Cty CP SXTM và năng lượng PY; Cty TNHH SXTM và năng lượng Ưu Việt; Tổng Cty CP bưu chính Viettel; CN bưu chính Viettel PY.
       
       
Thứ Sáu
Ngày 18/8/2023
Sáng
08:00 Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2023 Hội trường Ban - PTB - Thành;
- VP Ban.
       
       
       
Chiều        
       
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 19/8/2023
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 20/8/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối