Lịch công tác tuần 35 từ 24/8 đến 30/8/2020

24/08/2020
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 24/8/2020
     
Thứ Ba
Ngày 25/8/2020
Dự thẩm định đánh giá tác động môi trường dự án Khu công viên trung tâm thuộc khu đô thiị mới Nam TP. Tuy Hòa. 14h00'/ Sở TNMT Đ/c Ngôi
Thứ Tư
Ngày 26/8/2020
Dự Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. 14h00'/ UBND tỉnh Đ/c Thành
Họp về hướng giải quyết việc nợ tiền thuê đất của Cty TNHH Đầu tư và Xây Dựng Mẫn Đạt 14h00'/ Sở Tư pháp Đ/c Trì
Họp về các nội dung tại Văn bản số 01/2020/VBGT-TLL ngày 11/8/2020 của Công ty TNHH Tường Lâm Linh. 08h00'/ Sở TNMT Đ/c Dũng
Hội ý Lãnh đạo UBND tỉnh. 14h00'/ UBND tỉnh Đ/c Quyên
Thứ Năm
Ngày 27/8/2020
Họp rà soát tiến độ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hòa.  15h00'/ UBND TP. Tuy Hòa Đ/c Quyên
Dự Hội nghi trực tuyến về xây dựng kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021. 08h00'/ UBND tỉnh Đ/c Phúc, Công , Ngôi
Họp giải quyết các vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án trên địa bàn TP. Tuy Hòa.  08h00'/ UBND TP. Tuy Hòa Đ/c Ngôi
Thứ Sáu
Ngày 28/8/2020
Khám sức khỏe định kỳ. Cả ngày Lãnh đạo Ban
Họp rà soát tiến độ thực hiện các dự án khởi công và khánh thành chào mừng Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  08h00'/ UBND tỉnh Đ/c Ngôi
Thứ Bảy
Ngày 29/8/2020
     
Chủ Nhật
Ngày /8/2020