Lịch công tác tuần 35 từ ngày 22/8/2022 đến 28/8/2022

19/08/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 22/8/2022
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
10:00 Dự Họp bàn về các nội dung của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư -TB-Hùng;
- TBQLDA-Ngôi.
       
       
Chiều 14:00 Họp trao đổi các kiến nghị của ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Công ty CP xây lắp Bảo khánh Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Các phòng: KH&ĐT, QHXD&MT, QLDN.
       
       
Thứ Ba
Ngày 23/8/2022
Sáng 08:30 Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) TB-Hùng
       
       
       
Chiều 14:00 Dự họp bàn các nội dung liên quan đến việc dừng triển khai một số hạng mục thuộc dự án Hạ tầng Khu tái định cư Hòa Tâm thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư BQLDA
14:00 Họp hoàn thiện nội dung góp ý hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp công nghệ cao Phú Yên Hội trường Ban - TB-Hùng;
- PKH&ĐT, QHXD&MT;
- Các Sở ngành liên quan.
       
       
Thứ Tư
Ngày 24/8/2022
Sáng
08:00 Dự Công bố Quyết định Thanh tra Phòng cháy chữa cháy tại đơn vị Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng các phòng và ĐVTT;
- CVP, PCVP;
- Công ty TNHH TS Trang Thủy;
- Công ty CP CN Gỗ Trường Thành;
- Công ty CP An Hưng.
08:30 Dự họp xét quy chủ về nguồn gốc đất,thời điểm sử dụng đất cho các hộ gia đình,cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án: Khu công viên trung tâm thuộc khu đô thị mới Nam TP.Tuy hòa Phòng họp UBND phường Phú Đông BQL DA
       
       
Chiều 14:00 Dự Họp bàn về các nội dung liên quan hình thức tiếp nhận tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Hội trường Sở Xây dựng TB-Hùng
14:00 Họp thẩm định Phương án giá dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng được đầu tư từ nguồn Ngân sách nhà nước (Khu công nghiệp Hoà Hiệp 1, Khu công nghiệp An Phú, Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - KV1)  Phòng họp Sở Tài chính - PTB-Thành;
- PQHXD&MT, TTDVCI.
       
Thứ Năm
Ngày 25/8/2022
Sáng
08:00 Tập huấn nghiệp vụ số hóa trong thực hiện thủ tục hành chính  Hội trường UBND tỉnh Văn phòng
09:00 Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) TB-Hùng
       
       
Chiều 14:00 Tham dự họp kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa - TB-Hùng;
- TBQLDA-Ngôi.
       
       
       
Tối 20:00 Dự Lễ khai mạc ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Phú Yên lần thứ XI - 2022 Quảng trường 1 tháng 4, TP. Tuy Hòa TB-Hùng
Thứ Sáu
Ngày 26/8/2022
Sáng
08:00 Làm việc với Đoàn Thanh tra Phòng cháy chữa cháy tại Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên (01 ngày) Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng các phòng và ĐVTT;
- CVP, PCVP.
08:45 Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) TB-Hùng
10:30 Tham dự Hội nghị UBND tỉnh để cho ý kiến, thông qua dự thảo một số nội dung theo quy chế làm việc UBND tỉnh trước khi trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
Chiều
14:45 Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) TB-Hùng
       
       
       
           
Thứ Bảy
Ngày 27/8/2022
Sáng
 
       
       
Chiều        
Tối        
Chủ Nhật
Ngày 28/8/2022
Sáng        
Chiều        
Tối 19:00 Dự Lễ Bế mạc ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Phú Yên lần thứ XI - 2022 Quảng trường 1 tháng 4, TP. Tuy Hòa TB-Hùng