Lịch công tác tuần 35 từ ngày 23/8 đến 29/8/2021

20/08/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Buổi Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần tham dự
Thứ Hai
Ngày 23/8/2021
Sáng  Họp bàn về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao (tại Thông báo số 931/TB-UBND, ngày 18/8/2021) và triển khai các công việc tiếp theo. 8h00'/ Phòng họp số 02 - UBND TX. Đông Hòa TB-Hùng, TBQLĐTHT-Ngôi
Chiều      
Thứ Ba
Ngày 24/8/2021
Sáng  Tiêm vắc xin phòng COVID - 19 mũi 2. 9h30'/ Bệnh viện Công an tỉnh Theo danh sách đợt 2
Chiều Dự Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid,19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 23/6 - 23/8/2021. 14h00'/ Hội trường UBND tỉnh PTB-Phúc
Lãnh đạo Ban làm việc với Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn đầu tư. 14h00'/ Hội trường Ban -TB-Hùng
- Các PTB
- Trưởng các phòng, đơn vị: QHXDMT, KHĐT, QLDN, TTDVCI, BQLĐTHT; CVP; PCVP
- TTHT&TVĐT
Thứ Tư
Ngày 25/8/2021
Sáng       
Chiều      
 
Thứ Năm
Ngày 26/8/2021
Sáng  Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các doanh nghiệp KCN Hòa Hiệp về công tác phòng chống dịch Covid -19 (01 ngày). 08h00'/ Trụ sở của doanh nghiệp KCN Hòa Hiệp - PTB-Phúc
- TP QLDN
Chiều Tham dự buổi làm việc trực tuyến với Đai sứ Phạm Sanh Châu - Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ liên quan đến đề xuất dự án Khu Chế xuất dược phẩm quốc tế ở Việt Nam. 16h30'/ Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) TB-Hùng
Thứ Sáu
Ngày 27/8/2021
Sáng  Tham dự cuộc họp triển khai chuẩn bị nội dung phục vụ công tác kiểm tra một số dự án, vụ việc của Uỷ ban kiểm tra Trung ương. 08h00'/ Phòng họp giao ban Văn phòng UBND tỉnh TB-Hùng
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các doanh nghiệp KCN An Phú về công tác phòng chống dịch Covid -19 (01 ngày). 08h00'/ Trụ sở của doanh nghiệp KCN An Phú - PTB-Phúc
- TP QLDN
Chiều Tham dự cuộc họp cho ý kiến đối với đề nghị của UBND tỉnh (tại Công văn số 3816/UBND-KT ngày 19/8/2021) về phân bổ chi tiết vốn chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2021 ngân sách tỉnh. 14h00'/ Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh TB-Hùng
Họp bàn về dự án Vườn Phượng Hoàng. 16h30'/ Phòng Trưởng ban LĐ Ban; ĐUV; Lãnh đạo phòng KHĐT
Thứ Bảy
Ngày 28/8/2021
Sáng       
Chiều      
Chủ Nhật
Ngày 29/8/2021
Sáng  Tham dự họp trực tuyến Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 08h00'/ Hội trường Văn phòng UBND tỉnh TB-Hùng
Chiều