Lịch công tác tuần 36 từ ngày 29/8/2022 đến 04/9/2022

29/08/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 29/8/2022
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
09:00 Dự họp cho ý kiến đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất đối với Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh PTB-Thành
       
       
Chiều 14:00 Tham dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 Hội trường BHXH Phú Yên PTB-Quyên
       
       
Thứ Ba
Ngày 30/8/2022
Sáng 09:00 Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) TB-Hùng
08:00 Tham dự Hội nghị tư vấn, đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội Khách sạn Kaya PQLDN
08:00 Dự họp kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn thị xã Đông Hòa do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư Phòng họp số 1 UBND thị xã Đông Hòa BQLDA
       
Chiều 14:00 Dự Hội nghị phổ biến Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Hội trường Sở Tư pháp PKH&ĐT
15:00 Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kì Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) TB-Hùng
       
       
Thứ Tư
Ngày 31/8/2022
Sáng
06:30 Dự lễ đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, dâng hương Đài Tưởng niệm Núi Nhạn, Đền thờ liệt sĩ tỉnh Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh TB-Hùng
       
       
       
Chiều 14:00 Dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng trong những tháng đầu năm 2022 Sở Xây dựng Phú Yên PTB-Thành
       
       
Thứ Năm
Ngày 01/9/2022
Sáng
07:30 Nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9 (từ ngày 01/9-02/9/2022)    
       
       
       
Chiều        
       
       
       
Tối        
Thứ Sáu
Ngày 02/9/2022
Sáng
       
       
       
       
       
Chiều
       
       
       
       
           
Thứ Bảy
Ngày 03/9/2022
Sáng
 
       
       
Chiều        
Tối        
Chủ Nhật
Ngày 04/9/2022
Sáng        
Chiều        
Tối