Lịch công tác tuần 37 từ 07/9 đến 13/9/2020

07/09/2020
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 07/9/2020
     
Thứ Ba
Ngày 08/9/2020
Họp giao ban 08h00' Lãnh đạo Ban, phòng, đơn vị
Họp UBND tỉnh 14h00'/ UBND tỉnh Đ/c Quyên
Thứ Tư
Ngày 09/9/2020
Hội nghị Tỉnh ủy 08h00'/ Tỉnh ủy Đ/c Thành
Thứ Năm
Ngày 10/9/2020
Họp Sở Xây dựng 14h00'/ Sở Xây dựng Đ/c Chương + Dũng
Thứ Sáu
Ngày 11/9/2020
Vận động doanh nghiệp mới đi vào hoạt động thực hiện 1 số công việc theo pháp luật.  KCN Hòa Hiệp Đ/c Bạ
Thứ Bảy
Ngày 12/9/2020
     
Chủ Nhật
Ngày 13/9/2020