Lịch công tác tuần 38 từ ngày 11/9/2023 đến 17/9/2023

08/09/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 11/9/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Họp giao ban Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm.
       
       
Chiều 14:00 Hội ý Lãnh đạo Ban Phòng Trưởng Ban Lãnh đạo Ban
16:00 Tham dự cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị nội dung và Clip trình chiếu tại cuộc họp Hội đồng Trung ương thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
       
Thứ Ba
Ngày 12/9/2023
Sáng 08:30 Làm việc với Trung tâm dịch vụ công ích Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Lãnh đạo TTDVCI, đ/c Cẩm;
- Văn phòng.
10:15 Dự họp Thường trực Tỉnh ủy Phòng họp Tỉnh ủy TB-Hùng
       
       
Chiều 15:00 Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy  Phòng họp Tỉnh ủy TB-Hùng
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 13/9/2023
Sáng
       
       
       
Chiều 14:00 Dự họp về các nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện các gói thầu, công tác giải ngân, công tác bồi thường, GPMB Hội trường Ban - TB-Hùng;
- BQLDA.
       
       
Thứ Năm
Ngày 14/9/2023
Sáng
08:00 Kiểm tra thực địa việc khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi dự án: Tuyến đường nối Quốc lộ 1A đến khu xử lý rác thải, nước thải và chất thải nguy hại. Tại dự án BQLDA
08:00 Kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng dự án Nhà máy chế biến hải sản Julia Tại dự án - KCN Hòa Hiệp 1 - PTB-Thành;
- PQHXD&MT.
       
Chiều 14:00 Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT của dự án Nhà máy chế biến Granite - Công ty Minh Long Tại dự án - KCN An Phú - PTB-Thành;
- Các phòng: QHXD&MT, KHĐT, QLDN, TTDVCI.
15:00 Dự công bố Kết luận của Đoàn thanh tra Sở Tài chính Hội trường Ban - PTB-Quyên;
- Trưởng các phòng và ĐVTT;
- Kế toán: Ban, BQLĐTHT, TTDVCI.
       
Thứ Sáu
Ngày 15/9/2023
Sáng
08:30 Họp về nghe Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát báo cáo đề xuất phương án bố trí mặt bằng quy hoạch Cảng Bãi Gốc Hội trường Ban - PTB-Thành;
- PQHXD&MT, KHĐT.
       
       
       
Chiều 14:00 Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT của dự án Nhà máy sản xuất viên nén năng lượng Đông Nam Tại dự án - KCN ĐB Sông Cầu - PTB-Thành;
- Các phòng: QHXD&MT, KHĐT, QLDN, TTDVCI.
       
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 16/9/2023
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 17/9/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối