Lịch công tác tuần 37 từ ngày 05/9/2022 đến 11/9/2022

31/08/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 05/9/2022
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Họp giao ban Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng và ĐVTT.
09:00 Làm việc với Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Phòng Trưởng Ban - TB-Hùng;
- PKHĐT.
       
Chiều 15:00 Dự khai giảng lớp kỹ thuật cơ điện cho lao động Cty TNHH CCIPY Việt Nam Cơ sở 1, Trường CĐ Nghề Phú Yên PQLDN
       
       
Thứ Ba
Ngày 06/9/2022
Sáng 08:00 Dự đối thoại hộ có đất bị thu hồi để thực hiện dự án Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà Hội trường UBND xã Hòa Tâm BQLDA
       
       
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 07/9/2022
Sáng
08:00 Dự họp Ban thường vụ Công đoàn Khu kinh tế Văn phòng Công đoàn Khu kinh tế Phú Yên - Tầng 3, 276 Nguyễn Huệ CTCĐ-Quyên
       
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Năm
Ngày 08/9/2022
Sáng
07:00  Dự Lễ Tế Thu Đình Phường 4 Đình Lẫm Phường 4 PTB-Thành
08:00 Tham dự Hội nghị tập huấn, phổ biến các Văn bản pháp Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022 KS Sài Gòn PQHXD&MT, PKHĐT
08:00 Tham dự Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
       
Chiều 14:00 Họp về thảo luận kế hoạch tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND tỉnh Phú Yên triển khai thực hiện Đề án: Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các Khu công nghiệp, khu chế xuất và các nội dung khác liên quan. Hội trường Ban - PTB-Thành;
- TPQHXD&MT-Dũng;
- LĐLĐ tỉnh.
14:00 Dự Hội nghị Tuyên dương tổ chức, cá nhân, thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2021  Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Khu du lịch Sao Việt PTB-Quyên
       
       
Tối        
Thứ Sáu
Ngày 09/9/2022
Sáng
08:00 Dự Hội nghị gặp gỡ, đối thoại cấp tỉnh năm 2022 Hội trường nhà Văn hóa lao động tỉnh PTB-Quyên
09:00 Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe báo cáo ý tưởng đầu tư dự án Khu công nghiệp Hòa Tâm và Cảng Bãi Gốc  Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) - TB-Hùng; PTB-Thành;
- Đ/c: Dũng, Công.
       
       
       
Chiều
13:30 Dự Hội thảo trình bày Bộ giải pháp tổng thể các nền tảng chuyển đổi số  Khách sạn Sài Gòn Phú Yên TB-Hùng
14:00 Dự họp về rà soát nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất Phòng TN&MT TP Tuy Hòa P.KH&ĐT, P.QHXD&MT
       
       
           
Thứ Bảy
Ngày 10/9/2022
Sáng
 
08:00 Dự họp xem xét các thửa đất chưa có Giấy tờ về quyền sử dụng đất bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn thị xã Đông Hòa Phòng họp số 1 - UBND TX Đông Hòa BQLDA
       
Chiều        
Tối        
Chủ Nhật
Ngày 11/9/2022
Sáng        
Chiều        
Tối