Lịch công tác tuần 37 từ ngày 06/9 đến 12/9/2021

01/09/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Buổi Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần tham dự
Thứ Hai
Ngày 06/9/2021
Sáng  Hội ý lãnh đạo Ban. 08h00'/ Phòng Trưởng ban TB-Hùng, các PTB
Chiều      
Thứ Ba
Ngày 07/9/2021
Sáng  Hội nghị Tập thể lãnh đạo Ban để thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng ban (bước 1). 08h00'/ Phòng Trưởng ban Tập thể lãnh đạo Ban, CVP
Hội nghị Tập thể lãnh đạo Ban để thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng ban (bước 2). 08h30'/ Phòng Trưởng ban Tập thể lãnh đạo Ban; Cấp ủy; Trưởng các Phòng và ĐVTT 
Hội nghị Tập thể lãnh đạo Ban để thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng ban (bước 3). 09h00'/ Phòng Trưởng ban Tập thể lãnh đạo Ban và CVP
Hội nghị Tập thể lãnh đạo Ban để thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng ban (bước 4). 09h30'/ Phòng Trưởng ban Tập thể lãnh đạo Ban; Cấp ủy; Trưởng, phó các Phòng; ĐVTT và Trưởng các đoàn thể
Chiều      
Thứ Tư
Ngày 08/9/2021
Sáng  Lãnh đạo Ban làm việc với Ban quản lý đầu tư hạ tầng. 08h00'/ Hội trường Ban -TB-Hùng
- Các PTB
- Trưởng các phòng, đơn vị: KHĐT, QLDN, QHXD&MT, TTDVCI, TTHT&TVDT; CVP và PCVP
- Ban QLĐTHT
Hội nghị Tập thể Lãnh đạo Ban thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng ban (bước 5). 10h30'/ Phòng Trưởng ban Tập thể lãnh đạo Ban, CVP
Chiều Dự Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2021 14h00'/ Phòng Trưởng ban TB-Hùng
Thứ Năm
Ngày 10/9/2021
Sáng  Lãnh đạo Ban làm việc với Trung tâm dịch vụ công ích. 08h00'/ Hội trường Ban -TB-Hùng
- Các PTB
- Trưởng các phòng, đơn vị: KHĐT, QLDN, QHXD&MT, TTHT&TVDT; CVP, PCVP
- TTDVCI (LĐ Trung tâm, Cấp ủy chi bộ, Trưởng các bộ phận)
Chiều      
Thứ Sáu
Ngày 10/9/2021
Sáng  Dự họp nghe báo cáo kết quả thực hiện cập nhật, tích hợp cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng, quy hoạch lâm nghiệp, đồng bộ thống nhất vào quy hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Yên. 08h00'/ Phòng họp giao ban Văn phòng UBND tỉnh TB- Hùng
Chiều Lãnh đạo Ban làm việc với Văn phòng Ban. 14h00'/ Hội trường Ban -TB- Hùng
- Các PTB
- Trưởng các phòng và đơn vị: KHĐT, QLDN, QHXD&MT, TTDVCI, Ban ĐTHT và TTHT&TVDT
- Văn phòng Ban
Thứ Bảy
Ngày 11/9/2021
Sáng  Dự họp trực tuyến Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid - 19 với các địa phương.  08h00'/ Hội trường UBND tỉnh TB- Hùng
Chiều      
Chủ Nhật
Ngày 12/9/2021
Sáng       
Chiều