Lịch công tác tuần 38 từ ngày 12/9/2022 đến 18/9/2022

09/09/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 12/9/2022
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
       
       
       
Chiều 14:00 Dự họp chuẩn bị các nội dung tham dự chương trình Lễ hội Bất động sản Quốc tế Việt Nam 2022. Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư PTB-Thành
       
       
Thứ Ba
Ngày 13/9/2022
Sáng 08:00 Dự họp trực tuyến BCĐQG phòng, chống dịch Covid-19 với các địa phương tại Hội trường UBND tỉnh. Hội trường UBND tỉnh PTB-Quyên
08:00 Kiểm tra chấp hành quy định pháp luật của các doanh nghiệp trong KCN Tại doanh nghiệp KCN Hòa Hiệp 1 - PTB-Quyên;
- Các phòng: QHXD&MT, QLDN, KHĐT, TTDVCI
08:00 Dự buổi kiểm tra thực địa về công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thị xã Đông Hòa. Tập trung tại UBND tỉnh để đi thực địa Xin ý kiến
       
Chiều 14:00 Dự họp thẩm định, phê duyệt bổ sung các dự án định hướng đầu tư tại các khu vực vào Chương trình phát triển đô thị thị xã Đông Hòa giai đoạn 2018-2035 Phòng họp Sở Xây dựng PTB-Thành
14:00 Dự Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) TB-Hùng
       
       
Thứ Tư
Ngày 14/9/2022
Sáng
08:00 Làm việc với Công ty TNHH thực phẩm Teasan Hội trường Ban - PTB-Quyên;
- KHĐT, QHXD&MT, QLDN, TTDVCI.
09:30 Dự họp Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh  Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
Chiều 14:00 Đi khảo sát thực địa chọn vị trí xây dựng 2 lô cốt mới để thay thế 02 lô cốt trong Khu Công nghiệp công nghệ cao Phú Yên Phòng họp số 1- UBND thị xã Đông Hòa - PTB-Thành;
- PQHXD&MT
       
       
Thứ Năm
Ngày 15/9/2022
Sáng
08:30 Họp xét quy chủ về nguồn gốc,thời điểm sử dụng đất cho các hộ gia đình,cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam thuộc khu đô thị mới Nam TP.Tuy hòa Phòng họp UBND phường Phú Đông BQLDA
       
       
       
Chiều 14:00 Làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư Nam Việt Hưng Tại dự án của Công ty - PTB-Quyên;
- Các phòng: KHĐT, QHXDMT, QLDN, TTDVCI
14:00 Họp giải quyết kiến nghị về việc thanh toán khối lượng thi công san nền Khu công nghiệp An Phú năm 2003 (khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng). Hội trường Ban - TB-Hùng;
- PQHXD&MT, BQLDA, TTDVCI;
- Các sở ngành liên quan
14:00 Dự họp tại UBND thị xã Sông Cầu UBND thị xã Sông Cầu - PTB-Thành;
- BQLDA.
       
Tối        
Thứ Sáu
Ngày 16/9/2022
Sáng
08:00 Kiểm tra hiện trường về việc mất cắp nắp gang chắn rác các dự án thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa và đẩy nhanh tiến độ thi công liên quan gói thầu số 01(EC) Tại mặt bằng thi công PQHXD&MT
       
       
       
Chiều
14:30 Tham dự buổi kiểm tra thực địa một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Tại trụ sở UBND tỉnh để đi thực địa - PTB-Thành;
- TBQLDA-Ngôi.
       
       
Thứ Bảy
Ngày 17/9/2022
Sáng
 
06:00 Dự Lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao tỉnh Phú Yên lần thứ VIII năm 2022 Sân vận động tỉnh Phú Yên TB-Hùng
       
Chiều        
Tối        
Chủ Nhật
Ngày 18/9/2022
Sáng        
Chiều        
Tối