Lịch công tác tuần 38 từ ngày 13/9 đến 19/9/2021

05/09/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Buổi Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần tham dự
Thứ Hai
Ngày 13/9/2021
Sáng  Họp bàn rà soát để trình sửa đổi Quyết định số 2159/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh về ban hành quy định một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư áp dụng tại các KCN trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 08h00'/ Phòng Trưởng ban - LĐ Ban; Trưởng phòng, đơn vị: QHXD&MT, TTDVCI
- LĐ phòng KHĐT
Tham dự trực tuyến Lớp tập huấn Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (từ ngày 13/9/2021-14/9/2021). 09h30'/ Phòng PTB-Quyên PTB-Quyên
Chiều Họp thống nhất một số nội dung quy hoạch sử dụng đất năm 2021 - 2030 của TX. Đông Hoà và Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Nam Phú Yên đến 2040. 14h00'/ Phòng họp số 1 UBND TX. Đông Hoà - TB-Hùng
- TP QHXD&MT-Dũng
Thứ Ba
Ngày 14/9/2021
Sáng       
Chiều Dự họp bàn các nội dung liên quan đến vị trí xây dựng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, thị xã Đông Hòa. 14h00'/ BQL các dự án đầu tư xây dựng tỉnh TB-Hùng
Thứ Tư
Ngày 15/9/2021
Sáng  Dự Hội nghị trực tuyến xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. 08h00'/ Hội trường UBND tỉnh - TB-Hùng
- PTP KHĐT-Công; TBQLĐTHT- Ngôi
Chiều Họp bàn phương hướng giải quyết những khó khăn, vướng mắc dự án: Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà. 14h00'/ Phòng họp số 1 - UBND TX. Đông Hòa - TB-Hùng
-  TBQLĐTHT-Ngôi
Thứ Năm
Ngày 16/9/2021
Sáng  Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên về rà soát tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án do Ban làm chủ đầu tư. 08h00'/ Hội trường Ban - TB-Hùng
- TBQLĐTH-Ngôi
- Sở KHĐT
Chiều Đi kiểm tra cùng với Bí thư Thị ủy Đông Hòa về công tác giải phóng mặt bằng các dự án: Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà, Tuyến đường từ KCN Hòa Hiệp 1 đến Bắc Cầu Đà Nông và Khu TĐC phục vụ Tiểu dự án 3.  14h00'/ Tại thực địa của các dự án - TB-Hùng
-  TBQLĐTHT-Ngôi
Thứ Sáu
Ngày 17/9/2021
Sáng  Dự Hội nghị tổ chức bàn giao mặt bằng trước phần diện tích nằm trong 183 ha thuộc dự án bồi thường giai đoạn 1 của Khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hòa. 08h00'/ UBND phường Phú Đông. - TB-Hùng
-  TBQLĐTHT-Ngôi
Chiều Dự Hội ý lãnh đạo UBND tỉnh. 14h00'/ Phòng Trưởng ban TB-Hùng
Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành KH&ĐT giai đoạn 2021 - 2025. 14h00'/ Văn phòng VNPT Phú Yên - Đại lộ Hùng Vương. - LĐ Ban
- Trưởng các phòng và ĐVTT Ban
Thứ Bảy
Ngày 18/9/2021
Sáng  Dự họp thông qua Quy hoạch sử dụng đất thành phố giai đoạn 2021 - 2030. 08h00'/ Hội trường UBND TP.Tuy Hòa - TP QHXD&MT-Dũng
Dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 08h00'/ Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
Chiều      
Chủ Nhật
Ngày 19/9/2021
Sáng       
Chiều