Lịch công tác tuần 39 từ ngày 19/9/2022 đến 25/9/2022

16/09/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 19/9/2022
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
       
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Ba
Ngày 20/9/2022
Sáng 08:00 Họp kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Ban Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Các đ/c ĐUV;
- Trưởng các phòng và ĐVTT.
08:00 Dự Hội ý Lãnh đạo UBND tỉnh Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh PTB-Thành
       
       
Chiều 14:00 Dự họp bàn một số nội dung liên quan tiến độ triển khai thực hiện dự án Khu liên hợp Văn hóa Thể thao thị xã Đông Hòa do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thủy sản Ngọc Tùng là Nhà đầu tư Phòng họp số 02 thị xã Đông Hòa PTB-Quyên
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 21/9/2022
Sáng
08:00 Họp bàn một số nội dung liên quan đến việc đầu tư dự án Tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc (KKT Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên) kết nối QL1 đi KKT Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) ảnh hưởng đến mặt đường BTXM hiện hữu của tuyến đường liên xã Phú Khê – Phước Tân. Phòng Quản lý đô thị TX Đông Hòa BQLDA
08:00 Dự họp Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Hà Văn Chánh Phòng họp số 01 UBND TX Đông Hòa BQLDA
       
       
Chiều 15:30 Họp cho ý kiến đối với dự án đầu tư Tuyến đường vành đai dọc quảng trường phía Nam cầu Hùng Vương, Khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa Phòng họp UBND thành phố BQLDA
       
       
Thứ Năm
Ngày 22/9/2022
Sáng
08:00 Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2022 (từ ngày 22-23/9/2022) Hội trường Ban - PTB-Quyên;
- Trưởng các phòng và ĐVTT.
08:00 Dự Hội nghị chuyên đề về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hội trường UBND tỉnh TPQLDN-Bạ
       
       
Chiều 14:00 Làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư Nam Việt Hưng Tại dự án của Công ty - PTB-Quyên;
- Các phòng: KHĐT, QHXDMT, QLDN, TTDVCI
14:00 Dự Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thi đua, khen thưởng Nhà hàng khách sạn Hùng Vương Văn phòng
14:00 Kiểm tra hiện trạng, thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho thuê đất Dự án làm cơ sở để lập thủ tục thuê đất theo quy định Dự án Bến xe Đông Hòa Tại UBND phường Hòa Vinh PQHXD&MT
       
Tối        
Thứ Sáu
Ngày 23/9/2022
Sáng
08:00 Dự Hội nghị Cụm Công đoàn các KCN Duyên hải Nam Trung bộ năm 2022  Hội trường Công ty TNHH MTV du lịch Công đoàn - TB-Hùng;
- Văn phòng.
07:30 Dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên Hội trường Trường CĐ Nghề PTB-Quyên
       
       
Chiều
       
       
       
Thứ Bảy
Ngày 24/9/2022
Sáng
 
       
       
Chiều        
Tối        
Chủ Nhật
Ngày 25/9/2022
Sáng        
Chiều        
Tối