Lịch công tác tuần 39 từ ngày 20/9 đến 26/9/2021

16/09/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Buổi Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần tham dự
Thứ Hai
Ngày 20/9/2021
Sáng  Hội ý Lãnh đạo Ban và các Trưởng phòng, đơn vị trực thuộc. 07h15'/ Phòng Trưởng ban - LĐ Ban
- Trưởng các phòng, ĐVTT 
Họp bàn thống nhất việc chuyển đổi hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP sang hợp đồng Nghị định số 161/NĐ-CP. 09h30'/ Phòng Trưởng ban Tập thể LĐ Ban, cấp ủy, trưởng, phó các Phòng, ĐVTT và Trưởng các đoàn thể.
Chiều Họp Tổ công tác kiểm tra, rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với các dự án đầu tư tại KCN, KKT chậm tiến độ đầu tư (theo Quyết định số 106/QĐ-KKT ngày 9/9/2021). 14h00'/ Hội trường Ban - PTB-Quyên
- Các thành viên Tổ công tác
- Phòng KH&ĐT
Thứ Ba
Ngày 21/9/2021
Sáng  Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Phú Yên làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 08h30'/ Phòng Trưởng ban - TB-Hùng
- PTB-Phúc
- PQHXD&MT-Dũng; GĐTTDVCI-Trì
Chiều      
Thứ Tư
Ngày 22/9/2021
Sáng       
Chiều      
Thứ Năm
Ngày 23/9/2021
Sáng  Họp các cơ quan liên quan để lấy ý kiến về dự án Trụ sở làm việc mới của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã được thông qua tại Nghị quyết số 261/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 10/7/2020. 08h00'/ Hội trường Ban - LĐ Ban
- TPQHXD&MT-Dũng; TBQLĐTHT-Ngôi
Dự trực tuyến Hội ý Lãnh đạo UBND tỉnh. 10h00'/ Phòng Trưởng ban TB-Hùng
Chiều Kiểm tra hoàn thành thi công xây dựng hạng mục Nhà xưởng sơ chế thủy sản của Công ty CP Bá Hải - KCN Hòa Hiệp 1. 14h00'/  Văn phòng Công ty CP Bá Hải - PQHXD&MT-Dũng, Hải
Thứ Sáu
Ngày 24/9/2021
Sáng  Họp các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng liên quan phục vụ dự án Hạ tầng Khu tái định cư Hòa Tâm thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên. 08h00'/ Hội trường Ban - LĐ Ban
- TPQHXD&MT-Dũng; TBQLĐTHT-Ngôi
Kiểm tra công tác xử lý nước thải sản xuất và thủ tục xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường dự án Nhà máy chế biến thủy sản của Công ty TNHH Đồ hộp Blue Sea - KCN Hòa Hiệp 1. 08h00'/ Văn phòng Công ty Đại diện các phòng, đơn vị (QHXD&MT, KH&ĐT, QLDN và TTDVCI)
Kiểm tra hiện trường, thỏa thuận vị trí đấu nối cấp nguồn cho hệ thống điện thuộc dự án Nút giao thông khác mức đường số 2 KĐT Nam TP.Tuy Hòa - đường Nguyễn Văn Linh từ các trạm biến á hiện hữu thuộc KĐT mới Nam TP. Tuy Hòa. 09h00'/ Tại công trường, vị trí nút giao đường số 2 và đường số 19 TPQHXD&MT-Dũng
Chiều - Hội nghị BCH Đảng bộ (lần 1).
- Lập quy trình giới thiệu bổ nhiệm BCH, Bí thư Đảng bộ.
14:00'/ Hội trường Ban Đảng ủy viên
- Hội nghị cán bộ chủ chốt.
- Lập quy trình giới thiệu bổ nhiệm danh sách BCH, Bí thư Đảng bộ.
14:30'/ Hội trường Ban LĐ Ban; ĐUV; Bí thư các chi bộ; Trưởng các phòng, ĐVTT; Trưởng các đoàn thể; CĐ, CĐ, CCB (là đảng viên)
Hội nghị BCH Đảng bộ (lần 2). 15:00'/ Hội trường Ban Đảng ủy viên
Thứ Bảy
Ngày 25/9/2021
Sáng  Dự họp trực tuyến Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19. 08h00'/ Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
Chiều Dự Hội nghị UBND tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp để thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế tỉnh Phú Yên trong điều kiện mới. 14h00'/  Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
Chủ Nhật
Ngày 26/9/2021
Sáng       
Chiều