Lịch công tác tuần 40 từ ngày 26/9/2022 đến 02/10/2022

23/09/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 26/9/2022
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia Tại Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Ba
Ngày 27/9/2022
Sáng 08:30 Tham dự Hội nghị trực tuyến về bồi dưỡng Kỹ năng cung cấp thông tin phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền và xử lý khủng hoảng truyền thông Hội trường VNPT Phú Yên CVP-Thái
       
       
       
Chiều 14:00 Tham dự kiểm tra thực địa Công ty Hùng Bang_KCN Hòa Hiệp_Đông Hòa Tại thực địa dự án  PQHXD&MT
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 28/9/2022
Sáng
       
       
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Năm
Ngày 29/9/2022
Sáng
08:30 Họp xét quy chủ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Nam thuộc khu đô thị mới Nam TP.Tuy hòa Phòng họp UBND phường Phú Đông BQLDA
08:00 Dự trao đổi và làm việc Công ty CP đầu tư Nam Việt Hưng  Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư PKH&ĐT
10:00 Họp đánh giá Trưởng các phòng và ĐVTT quý III/2022 Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- CVP.
Chiều 14:00 Tham dự buổi họp bàn về nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án: Cụm nhà máy thực phẩm sạch Phú Yên của Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Phú Yên tại Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực 2 Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh - TB-Hùng;
- PTPKH&ĐT-Công.
       
       
       
Tối        
Thứ Sáu
Ngày 30/9/2022
Sáng
08:00 Họp Chi bộ Khối Văn phòng Hội trường Ban Tất cả Đảng viên Chi bộ Khối Văn phòng.
       
       
Chiều
14:00 Họp chuyên môn Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm.
       
       
Thứ Bảy
Ngày 01/10/2022
Sáng
 
08:00 Tham dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương (01 ngày) Hội trường UBND tỉnh PTB-Thành
       
Chiều        
Tối        
Chủ Nhật
Ngày 02/10/2022
Sáng        
Chiều 13:30 Tham dự Đại hội nữ doanh nhân tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 - 2027 KDL sinh thái nghỉ dưỡng Vietstart Resort Spa PTB-Quyên
Tối