Lịch công tác tuần 42 từ ngày 09/10/2023 đến 15/10/2023

09/10/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 09/10/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Kiểm tra chất lượng hàng hóa và hướng dẫn quy trình làm việc Tại Công ty TNHH SemCo PQLDN
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Ba
Ngày 10/10/2023
Sáng 08:00 Phối hợp xác định tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của công trình khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa). UBND Xã Hòa Tâm BQLDA
       
       
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 11/10/2023
Sáng
08:00  Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh Hội trường Trường Chính trị tỉnh, P. Phú Đông Lãnh đạo Ban
08:00 Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh Các đ/c: Hảo, Sương, Thục
07:00 Dự lễ khánh thành dự án Trường Chính trị tỉnh Phú Yên Trường Chính trị tỉnh, P. Phú Đông TB-Hùng
Chiều 14:00 Dự Hội nghị nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) PTB-Thành
15:00 Phối hợp kiểm tra hiện trường để thống nhất xử lý một số nội dung liên quan đến quá trình thi công Hạng mục: Di dời đường dây trung hạ áp và chiếu sáng phục vụ giải phóng mặt bằng thuộc Dự án: Tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc (khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên) kết nối Quốc Lộ 1 đi khu kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hoà). BQL dự án Thị xã  BQLDA
       
Thứ Năm
Ngày 12/10/2023
Sáng
07:30  Dự Khai mạc Hội thi "cán bộ làm công tác dân vận khéo" tỉnh Phú Yên lần thứ IV năm 2023 Nhà Văn hóa lao động tỉnh PTB-Thành
09:00 Dự thảo luận kế hoạch vốn chi thường xuyên năm 2024 Sở Tài Chính - PTB-Quyên;
- Trưởng các phòng;
- CVP, kế toán Ban.
07:00 Dự Lễ khai mạc Hội thao các doanh nghiệp tỉnh Phú yên năm 2023 Nhà thi đấu Lê Trung Kiên TB-Hùng
Chiều 14:00 Dự họp báo định kỳ quý III năm 2023  Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
14:00 Họp xác định chi phí, đào bốc, di chuyển mồ mả để thực hiện dự án Ban Quản lý dự án TP BQLDA
       
Thứ Sáu
Ngày 13/10/2023
Sáng
       
       
       
       
Chiều 17:30 Dự Lễ kỷ niệm 78 năm ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/1945-13/10/2023) Nhà hàng Khách sạn Công đoàn TB-Hùng
14:00 Họp giao ban các nội dung liên quan đến tiến độ thực hiện các gói thầu, công tác giải ngân, công tác bồi thường, GPMB Phòng Trưởng Ban - TB-Hùng;
- BQLDA.
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 14/10/2023
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 15/10/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối