Lịch công tác tuần 41 từ ngày 03/10/2022 đến 09/10/2022

29/09/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 03/10/2022
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Họp giao ban Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng phó các phòng và ĐVTT.
       
       
Chiều 14:00 Họp giải quyết việc kiến nghị của công dân theo quy định pháp luật và có Văn bản trả lời cụ thể cho công dân về căn cứ pháp lý liên quan giải quyết vụ việc thanh toán khối lượng thi công san nền Khu công nghiệp An Phú năm 2003 (khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng). Hội trường Ban - TB-Hùng;
- PQHXD&MT, BQLDA, TTDVCI;
- Các Sở ngành liên quan
       
       
Thứ Ba
Ngày 04/10/2022
Sáng 08:00 Họp cho ý kiến giải quyết các tồn tại, vướng mắc đối với dự án Khu du lịch sinh thái Đá Bia của Công ty Cổ phần Đầu tư du lịch Sinh thái Phú Yên Hội trường Ban - PTB-Thành;
- PKH&ĐT, PQHXD&MT;
- Các sở ngành liên quan.
       
       
       
Chiều 14:00 Dự họp giải quyết kiến nghị của 35 trường hợp bị ảnh hưởng đến Khu dân cư phục vụ Khu công nghiệp Hòa Hiệp Văn phòng UBND Hòa Hiệp Trung - PTB-Thành;
- PQHXD&MT.
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 05/10/2022
Sáng
08:00 Dự Lễ dâng hương kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Phú Yên (05/10/1930 – 05/10/2022) Di tích lịch sử - huyện Đồng Xuân TB-Hùng
08:00 Tham dự tổ chức thảo luận dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2023 đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc khối tỉnh Phòng họp Sở Tài chính - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng các Phòng và ĐVTT.
       
Chiều 14:00 Dự họp nội dung liên quan đến công tác quản lý và xử lý hành vi đổ chất thải rắn Phòng họp Sở Xây dựng PTB-Thành
       
       
Thứ Năm
Ngày 06/10/2022
Sáng
       
       
       
Chiều 14:00 Họp đảng ủy mở rộng Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Các đ/c ĐUV;
- Bí thư các Chi bô;
- Trưởng các phòng và ĐVTT.
15:00 Lập quy trình giới thiệu bổ sung BCH Đảng bộ Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Các đ/c ĐUV;
- Trưởng, phó các phòng và ĐVTT, Trưởng các đoàn thể là Đảng viên.
       
       
Tối        
Thứ Sáu
Ngày 07/10/2022
Sáng
       
       
       
Chiều
       
       
       
Thứ Bảy
Ngày 08/10/2022
Sáng
 
       
       
Chiều        
Tối        
Chủ Nhật
Ngày 09/10/2022
Sáng        
Chiều        
Tối