Lịch công tác tuần 40 từ ngày 27/9 đến 03/10/2021

23/09/2021
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Buổi Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần tham dự
Thứ Hai
Ngày 27/9/2021
Sáng  Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về xác định nhu cầu sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất, khoanh vùng các khu chức năng liên quan đến xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai tích hợp vào quy hoạch tỉnh (ngày 27/9/2021 và 14h ngày 29/9/2021). 07h30'/ Sở Tài nguyên và Môi trường - TB-Hùng
- TP QHXD&MT-Dũng
Chiều      
Thứ Ba
Ngày 28/9/2021
Sáng  Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp chế biến thủy sản tại KCN An Phú theo Kế hoạch số 27/KH-KKT ngày 21/9/2021 (28/9/2021-29/9/2021). 08h00'/ Văn phòng của doang nghiệp được kiểm tra - PTB-Phúc
- Phòng QHXD&MT: Thương , Hà.
       
Chiều      
Thứ Tư
Ngày 29/9/2021
Sáng  Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư các hạng mục hạ tầng liên quan dự án Hạ tầng khu tái định cư Hòa Tâm thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên tại UBND tỉnh. 08h00'/ Hội trường UBND tỉnh - TB-Hùng
- TBQLĐTHT-Ngôi
Chiều      
Thứ Năm
Ngày 30/9/2021
Sáng  Họp bàn giải pháp hỗ trợ cho chuyên gia trong nước, lao động, kỹ thuật được đến Công ty TNHH MTV Masan Brewery Phú Yên lắp đặt dây chuyền máy móc, thiết bị. 08h00'/ Hội trường Ban - PTB-Phúc
- TPQLDN-Bạ
Dự Hội nghị triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC. 08h30'/ Hội trường UBND tỉnh CVP-Thái; CV-Sương
Làm việc với Công ty CP Điều và Macadamia Tốt Nhất về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án đầu tư. 08h30'/ Văn phòng Công ty - PTB-Quyên;
- Phòng: KH&ĐT-Trọng, Huy); Phòng QLDN-Hưng
Làm việc với Công ty CP Đầu tư Nam Việt Hưng về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án đầu tư. 09h30'/ Văn phòng Công ty  
Chiều Họp bàn về nội dung trình UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 2159/2008/QĐ ngày 21/12/2008 của UBND tỉnh. 14h00'/ Phòng Trưởng ban - LĐ Ban; ĐUV
- Trưởng, phó phòng KH&ĐT
Họp công khai diện tích đất chưa cho thuê lại tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 15h00'/ Phòng Trưởng ban - LĐ Ban
- Trưởng các phòng ĐVTT: QHXD&MT, KH& ĐT, QLDN, TTDVCI
Họp chuyển đổi Hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP sang hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/NĐ-CP. 16h00'/ Phòng Trưởng ban - LĐ Ban; Cấp ủy
- Trưởng các phòng, ĐVTT và Trưởng các đoàn thể
Thứ Sáu
Ngày 01/10/2021
Sáng       
Chiều Họp bàn, rà soát, đề xuất các khu vực cần thu hút đầu tư xây dựng dự án Phát triển y tế, giáo dục trên địa bàn thành phố Tuy Hòa và thuộc phạm vi khu vực quản lý quy hoạch của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 14h00'/ Phòng họp Sở Xây dựng  TPQHXD&MT-Dũng
Họp giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án do Ban Quản lý Khu kinh tế làm chủ đầu tư. 14h00'/ Phòng họp UBND TP. Tuy Hòa. - TB-Hùng
- BQLĐTHT-Phương
Họp xem xét, giải quyết đề xuất, kiến nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã (tại Báo cáo số 122/BC-TTPTQĐ, ngày 27/9/2021). 14h00'/ Phòng họp số 1 - UBND TX. Đông Hòa. TBQLĐTHT-Ngôi
Thứ Bảy
Ngày 02/10/2021
Sáng  Dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn quốc với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021. 08h00'/ Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
Chiều      
Chủ Nhật
Ngày 03/10/2021
Sáng       
Chiều