Lịch công tác tuần 42 từ 12/10 đến 18/10/2020

12/10/2020
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 12/10/2020
Chào cờ đầu tuần. 07h00' Toàn thể cơ quan
Thứ Ba
Ngày 13/10/2020
Dự Đại Hội đại biểu Đảng Bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII (2020 - 2025) Ngày 13 - 16/10/ Nhà Văn hóa Diên Hồng Đ/c Phúc
Thứ Tư
Ngày 14/10/2020
     
Thứ Năm
Ngày 15/10/2020
     
Thứ Sáu
Ngày 16/10/2020
Dự bàn giao mặt bằng, khối lượng cát còn lại đã tập kết tạm trong Khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hòa.   08h00'/ Khu đô thị mới Nam TP. Tuy Hòa Đ/c Dũng
Dự Hội nghị trực tuyến triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  08h30'/ UBND tỉnh Đ/c Công
Thứ Bảy
Ngày 17/10/2020
     
Chủ Nhật
Ngày 18/10/2020