Lịch công tác tuần 42 từ ngày 10/10/2022 đến 16/10/2022

06/10/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 10/10/2022
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
07:45 Làm việc với Kênh Truyền hình VOV Phòng Trưởng Ban - TB-Hùng;
- PKH&ĐT, PQLDN.
09:00 Dự Hội thảo giới thiệu nền tảng số phục vụ doanh nghiệp và công bố ngày Chuyển đổi số quốc gia - Phú Yên 2022 Hội trường tầng 1, Sở Thông tin và truyền thông Văn phòng, PQLDN
       
Chiều 14:00 Họp cho ý kiến về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư 02 dự án: Dự án xây dựng nhà ở tại 24 lô biệt thự (khu BT1 và BT2) thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa (giai đoạn 1), phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa và Dự án Khu đô thị mới phía Đông Hòa Vinh Hội trường Ban - TB-Hùng; PTB-Thành;
- PKH&ĐT, PQHXD&MT;
- Các Sở ngành liên quan.
14:00 Tập huấn cho Công chức, viên chức  Bộ phận Một cửa cấp huyện hướng dẫn doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Nam Phú Yên nộp hồ sơ trực tuyến đối với các Thủ tục hành chính về lĩnh vực Lao động. Hội trường Ban - PTB-Quyên;
- Văn phòng, PQLDN.
       
Thứ Ba
Ngày 11/10/2022
Sáng 08:30 Dự tham vấn ý kiến về thực trạng công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố chất thải (nước thải, khí thải) tại cơ sở Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường PQHXD&MT
08:00 Dự họp bàn về việc Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 nguồn vốn ngân sách nhà nước Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư - TB-Hùng;
- TBQLDA-Ngôi.
08:00 Dự họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả rà soát, xác định chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh - PTB-Thành;
- PQHXD&MT.
       
Chiều 14:00 Họp về việc Công an tỉnh xin mượn Trụ sở để bố trí cho Đội Chữa cháy và CNCH khu vực TX Đông Hòa làm việc khi thành lập Hội trường Ban - PTB-Thành;
- Các phòng: QHXD&MT, KHĐT, QLDN, TTDVCI;
- Các Sở ngành liên quan.
14:00 Tham dự Hội ý lãnh đạo UBND tỉnh  Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
Thứ Tư
Ngày 12/10/2022
Sáng
08:00 Dự hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10/2022 Hội trường Viễn Thông CVP-Thái
08:00 Dự Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 10/2022 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) Hội trường Tỉnh ủy (tầng 1) Lãnh đạo Ban
 08:00 Tham dự Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2022  Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
Chiều 15:30 Tham dự chương trình gặp mặt kỷ niệm 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2022) Hội trường UBND TP Tuy Hòa PTB-Thành
14:00 Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) TB-Hùng
       
Thứ Năm
Ngày 13/10/2022
Sáng
08:00 Tham dự sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Hội trường Viễn Thông Phú Yên PTB-Quyên
08:00

Họp đề xuất hướng giải quyết các tồn tại, vướng mắc đối với dự án Nhà máy đồ hộp Nguyễn Hưng của Công ty TNHH Nguyễn Hưng tại Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực II.

Hội trường Ban - TB-Hùng;
- Các thành viên TCT 121.
08:00 Dự họp trực tuyến tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ khởi công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 Hội trường, UBND tỉnh PTB-Thành
08:30 Dự họp xét quy chủ về nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án: Khu công viên trung tâm thuộc khu đô thị mới Nam TP.Tuy hòa Hội trường UBND Phường Phú Đông BQLDA
Chiều 14:00 Dự họp thảo luận Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư - TB Hùng;
- PKH&ĐT; QLDA
14:00 Dự họp bàn nội dung Quyết định số 2008/QĐ-UBND và hiện trạng, diện tích đất thuộc khu vực bảo vệ di tích Tàu Không số Vũng Rô tại Phòng họp giao ban UBND tỉnh. Phòng họp giao ban, UBND tỉnh PTB-Thành
14:00 Tham dự Hội nghị gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2022  Trung tâm Hội nghị PYTOPIA PTB-Quyên
       
Tối        
Thứ Sáu
Ngày 14/10/2022
Sáng
10:00  Tập huấn đăng tải thông tin hồ sơ quy hoạch lên Cổng thông tin điện tử quốc gia. Tại Hội trường của Sở Xây dựng Phòng QHXD&MT
       
       
Chiều
14:30 Tham dự hội thảo chuyên đề Phát triển đô thị bền vững với các sản phẩm nhựa Tiền Phong Khách sạn Sala PQHXD&MT
       
       
Thứ Bảy
Ngày 15/10/2022
Sáng
 
08:00 Dự họp xem xét các thửa đất chưa có Giấy tờ về quyền sử dụng đất bị ảnh hưởng bởi các dự án trên địa bàn thị xã Đông Hòa Phòng họp số 1, UBND thị xã Đông Hòa BQLDA
       
Chiều        
Tối        
Chủ Nhật
Ngày 16/10/2022
Sáng        
Chiều        
Tối