Lịch công tác tuần 43 từ 19/10 đến 25/10/2020

19/10/2020
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 19/10/2020
Chào cờ đầu tuần. 07h00' Toàn thể cơ quan
Họp góp ý kế hoạch bảo vệ môi trường Dự án tuyến nối quốc lộ 1A đến Khu xử lý rác thỉa, nước thải và chất nguy hại của KKT Nam Phú Yên. 14h00'/ Phòng TNMT TX. Đông Hòa Đ/c Ngôi
Thứ Ba
Ngày 20/10/2020
Họp bàn về một số nội dung liên quan đến công tác bồi thường, GPMB và tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. 10h00'/ UBND tỉnh Đ/c Thành + Ngôi
Thứ Tư
Ngày 21/10/2020
Tổ chức nghiệm thu đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong dây chuyền chế biến cà phê. 09h00"/ KCN An Phú Đ/c Bạ
Họp bổ sung giá đất của các đườn, đoạn đường thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ tả Sông Ba kết hợp với phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ và hạng mục Khu tái định cư thuộc KCN ứng dụng công nghệ cao. 08h00'/ tại thực địa Đ/c Ngôi
Làm việc với đoàn Thanh tra về thi hành pháp luật môi trường. 08h00'/  Đ/c Dũng
Thứ Năm
Ngày 22/10/2020
Hội ý Lãnh đạo UBND tỉnh. 08h00'/ UBND tỉnh Đ/c Chương
Họp nghe báo cáo kết quả thực hiện cập nhật, tích hợp cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng, quy hoạch lâm nghiệp, đồng bộ thống nhất vào quy hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Yên. 08h00'/ UBND tỉnh Đ/c Chương
Thứ Sáu
Ngày 23/10/2020
     
Thứ Bảy
Ngày 24/10/2020
     
Chủ Nhật
Ngày 25/10/2020