Lịch công tác tuần 43 từ ngày 16/10/2023 đến 22/10/2023

16/10/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 16/10/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh (01 ngày) Hội trường Trường Chính trị tỉnh Lãnh đạo Ban
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Ba
Ngày 17/10/2023
Sáng 08:00 Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh Hội trường Trường Chính trị tỉnh Lãnh đạo Ban
11:00

Họp bàn làm rõ một số nội dung liên quan đến chỉ tiêu “Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom xử lý” thuộc chỉ tiêu số 13 của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

 

Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư đ/c: Dũng, Trì.
       
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 18/10/2023
Sáng
08:00 Dự kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII (01 ngày) Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh TB-Hùng
       
       
Chiều 14:00 Kiểm tra thực tế quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải cục bộ của nhà máy chế biến thủy sản KCN An phú - PTB-Thành;
- Các phòng: QHXD&MT, QLDN, TTDVCI.
       
       
Thứ Năm
Ngày 19/10/2023
Sáng
07:30 Dự khai mạc, bế mạc Liên hoan Tiếng hát CNVCLĐ Phú Yên lần thứ VII-Năm 2023 Nhà Văn hóa lao động PTB-Quyên
       
       
Chiều 14:00

Dự họp xử lý hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh Dự án: Khu trung tâm hành chính mới và khu dân cư (bao gồm Khu tái định cư) địa điểm xã Hòa Xuân Đông (đợt 1) 

 

Phòng họp số 1, Sở Tài chính BQLDA
14:00 Họp các nội dung liên quan đến Kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- TPQHXD&MT-Dũng.
       
Thứ Sáu
Ngày 20/10/2023
Sáng
07:30 Dự Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 Trường CĐ Nghề Phú Yên PTB-Thành
08:00 Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý toàn tỉnh Hội trường Trường Chính trị tỉnh Lãnh đạo Ban
       
       
Chiều 14:00 Dự Hội nghị liên tịch dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa VIII Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh TB-Hùng
       
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 21/10/2023
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 22/10/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối