Lịch công tác tuần 43 từ ngày 17/10/2022 đến 23/10/2022

21/10/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 17/10/2022
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
09:00 Dự công khai Kết luận Thanh tra về chấp hành các quy định pháp luật về PCCC của Giám đốc Công an tỉnh Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng các phòng và ĐVTT.
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Ba
Ngày 18/10/2022
Sáng 07:30 Dự họp về tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Hà Văn Chánh Tại nơi cưỡng chế, Hòa Tâm, Đông Hòa BQLDA
08:00 Tham dự buổi làm việc với các doanh nghiệp để đôn đốc đăng ký tham gia và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN Trụ sở Doanh nghiệp PQLDN
08:00 Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9 (01 ngày) Phòng họp tỉnh ủy (tầng 3) TB-Hùng
       
Chiều 14:00 Dự họp về Làm việc để thống nhất phương án thực hiện thủ tục đầu tư và hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư TB-Hùng
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 19/10/2022
Sáng
08:00 Họp giải quyết nội dung liên quan đến việc tính tiền sử dụng đất đối với lô đất tái định cư hộ bà Trần Thị Ly Na Phòng họp số 2, UBND TX Đông Hòa - TB-Hùng;
- TBQLDA-Ngôi
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Năm
Ngày 20/10/2022
Sáng
       
       
       
       
Chiều        
       
       
       
Tối        
Thứ Sáu
Ngày 21/10/2022
Sáng
       
       
       
Chiều
       
       
       
Thứ Bảy
Ngày 22/10/2022
Sáng
 
       
       
Chiều        
Tối        
Chủ Nhật
Ngày 23/10/2022
Sáng        
Chiều        
Tối