Lịch công tác tuần 42 từ ngày 11/10 đến 17/10/2021

05/10/2021
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 11/10/2021
Sáng 08:30 Dự Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy Phòng họp Tỉnh ủy
TB-Hùng
 
Chiều 14:00 Họp Thảo luận dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 Phòng Trưởng ban -LĐ Ban;
-LĐ Văn phòng, Kế toán;
-LĐ các phòng: KH&ĐT, QHXD&MT, QLDN.
Thứ Ba
Ngày 12/10/2021
Sáng 08:00 Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Hội trường UBND tỉnh PTB-Phúc
Chiều 14:00 Họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy chế biến thủy sản và bột cá của Công ty CP Đầu tư Nông nghiệp Phát triển. Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường  Phòng QHXD&MT
15:30 Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phòng họp Tỉnh ủy - TB-Hùng
- TPQHXD&MT-Dũng
Thứ Tư
Ngày 13/10/2021
Sáng 08:00 Tham dự buổi làm việc với các thành viên Ban Chỉ đạo Dự án “Tăng cường quản lý đất đai & cơ sở dữ liệu đất đai” trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Dự án VILG). Hội trường của Sở Tài nguyên và Môi trường PTB-Phúc
Chiều 14:00 Họp Thảo luận dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 Phòng họp Sở Tài chính -PTB-Phúc; PTB-Quyên.
-Văn phòng: CVP, Kế toán
14:00 Dự họp thẩm tra các báo cáo, Tờ trình, dự thảo, Nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp thứ Tư Hội đồng nhân dân tỉnh Hội trường Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh TB-Hùng
16:00 Họp Chi đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên Hội trường Ban Tất cả đoàn viên Chi đoàn
Thứ Năm
Ngày 14/10/2021
Sáng 06:30 Xét nghiệm Covid 19 để tham dự Kỳ họp thứ Tư (Kỳ họp chuyên đề) Hội trường HĐND tỉnh TB-Hùng
07:30 Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII Hội trường Tỉnh ủy (tầng 1) TB-Hùng
07:30 Dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII Hội trường Công ty Điện lực Phú Yên Phó Bí thư ĐB-Phúc
Chiều 14:00 Họp Xác định vị trí địa điểm nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phục vụ cho dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp công nghệ cao Phú Yên. Hội trường Ban -TB-Hùng;
-TPQHXD&MT-Dũng; CV-Bình.
-PTPKH&ĐT-Công.
Thứ Sáu
Ngày 15/10/2021
Sáng 07:45 Dự kỳ họp thứ Tư (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (01 ngày). Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
Chiều 14:00 Họp trực tuyến Rà soát, cập nhật bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Phòng PTB Quyên PTB-Quyên
Thứ Bảy
Ngày 16/10/2021
Sáng 08:00 Họp bàn về công tác lập thủ tục theo quy định Luật Đầu tư công năm 2019 khi dự án thay đổi cơ cấu nguồn vốn nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư. Hội trường Sở Kế hoạch & Đầu tư TB-Hùng
08:00 Dự họp giải quyết các kiến nghị của UBND thị xã Đông Hòa về vướng mắc trong công tác bồi thường, GPNB dự án: Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà, đoan qua nhà máy lọc dầu Vũng Rô.  Phòng họp Sở Tài nguyên & Môi trường TBQLĐTHT-Ngôi
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 17/10/2021
Sáng        
Chiều