Lịch công tác tuần 44 từ 26/10 đến 01/11/2020

26/10/2020
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 26/10/2020
Chào cờ đầu tuần. 07h00' Toàn thể cơ quan
Họp góp ý kế hoạch bảo vệ môi trường dự án Tuyến nối quốc lộ 1A đến Khu xử lý rác thỉa, nước thải và chất nguy hại của Khu kinh tế Nam Phú Yên.  14h00'/ Phòng TNMT TX. Đông Hòa Đ/c Ngôi
Thứ Ba
Ngày 27/10/2020
Dự lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung bị bão lụt.  07h30'/ UBND tỉnh Đ/c Thành 
Dự Hội nghị dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa VII. 14h00'/ HĐND tỉnh Đ/c Phúc
Thứ Tư
Ngày 28/10/2020
Phòng chống bão số 9   Toàn thể cơ quan
Thứ Năm
Ngày 29/10/2020
     
Thứ Sáu
Ngày 30/10/2020
     
Thứ Bảy
Ngày 31/10/2020
     
Chủ Nhật
Ngày 01/11/2020