Lịch công tác tuần 44 từ ngày 24/10/2022 đến 30/10/2022

24/10/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 24/10/2022
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
       
       
       
Chiều 14:00 Dự họp rà soát Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Tuy Hòa Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Tuy Hòa PQHXD&MT
       
       
Thứ Ba
Ngày 25/10/2022
Sáng        
       
       
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 26/10/2022
Sáng
08:30 Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy  Phòng họp Tỉnh ủy - TB-Hùng; PTB-Thành;
- TPQHXD&MT-Dũng.
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Năm
Ngày 27/10/2022
Sáng
       
       
       
       
Chiều 14:00

Họp góp ý dự thảo để báo cáo UBND tỉnh về việc đề xuất hướng giải quyết các tồn tại, vướng mắc đối với dự án Nhà máy đồ hộp Nguyễn Hưng của Công ty TNHH Nguyễn Hưng tại Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực II

Hội trường Ban - TB-Hùng;
- Các thành viên TCT 121
14:00 Dự họp thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Đông Hòa Phòng họp Sở Xây dựng PTB-Thành
16:00  Tham dự Hội ý lãnh đạo UBND tỉnh để cho ý kiến việc điều chỉnh, bổ sung các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa VIII Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh PTB-Quyên
       
Tối        
Thứ Sáu
Ngày 28/10/2022
Sáng
08:00 Dự họp Ban Chỉ đạo chống thất thu và Đôn đốc thu ngân sách nhà nước Phòng họp giao ban - UBND tỉnh TB-Hùng
08:00 Dự họp xác nhận lại các thông tin liên quan và công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất bị thu hồi khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà (đoạn qua nhà máy lọc dầu Vũng Rô), tại xã Hòa Tâm.  Tại hội trường UBND xã Hòa Tâm.  BQLDA
08:00 Dự họp thẩm định Giấy phép môi trường dự án: Xây dựng doanh trại, kho, bến bãi khu vực neo đậu tàu cho Hải đội dân quân thường trực thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên Sở Tài nguyên và Môi trường PQHXD&MT
09:00 Dự họp Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
 
Chiều Dự họp bàn công tác GPMB các công trình, dự án trên địa bàn thị xã Phòng họp số 1, UBND thị xã Đông Hòa BQLDA
Liểm tra thực địa khai thác khoáng sản làm VLXD TT trong phạm vi dự án Phước Tân - Bãi Ngà, Hòa Tâm Tại dự án BQLDA
Dự Hội thảo Chuyển đổi số: chính quyền đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp UBND huyện Tây Hòa TB-Hùng
 Tối        
Thứ Bảy
Ngày 29/10/2022
Sáng 08:00 Dự họp thẩm tra của Ban KT-NS HĐND tỉnh trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII Phòng họp Văn phòng ĐĐBQH và HĐND TB-Hùng
Chiều        
Tối        
Chủ Nhật
Ngày 30/10/2022
Sáng 08:00 Dự sinh hoạt các chi bộ thôn thuộc Đảng ủy xã Hòa Tâm Trụ sở Thôn Phước Tân TB-Hùng
Chiều