Lịch công tác tuần 45 từ ngày 31/10/2022 đến 06/11/2022

28/10/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 31/10/2022
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Họp giao ban Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng và ĐVTT.
09:00 Dự họp chi trả bồi thường Trung tâm Phát triển quỹ đất TP BQLDA
       
Chiều 14:00 Tham dự họp về việc xin ý kiến về nguồn vốn đầu tư công từ nguồn thu tiền sử dụng đất khối tỉnh năm 2023 Phòng họp giao ban - UBND tỉnh - TB-Hùng;
- TBQLDA-Ngôi.
       
       
Thứ Ba
Ngày 01/11/2022
Sáng 08:00 Tham dự kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (01 ngày) Hội trường VP Đoàn ĐBQH và HĐND TB-Hùng
08:00 Kiểm tra Công tác nghiệm thu công trình của Công ty CP Asta (01 ngày) Tại dự án - KCN Hòa Hiệp 1 - PTB-Thành;
- PQHXD&MT.
       
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 02/11/2022
Sáng
08:00 Dự cuộc họp về nội dung liên quan đến tình hình thực hiện dự án đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên  Hội trường UBND tỉnh PTB-Thành
       
       
Chiều 14:00 Dự họp bàn về việc đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư Dự án: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bến cảng tổng hợp Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Phòng họp Sở kế hoạch và Đầu tư PTB-Thành
       
       
Thứ Năm
Ngày 03/11/2022
Sáng
       
       
       
       
Chiều 14:00 Họp bàn về nội dung chuyển mục đích đất lúa tại khu hành chính và Khu TĐC Hòa Tâm Phòng Trưởng Ban - TB-Hùng; PTB-Thành;
- Đ/c Dũng, Ngôi.
       
       
       
Tối        
Thứ Sáu
Ngày 04/11/2022
Sáng
08:30 Tham dự họp về làm rõ nội dung liên quan đến Khu xóm Cầu Đường, Phường Phú Lâm Phòng Quản lý đô thị Thành phố PQHXD&MT
08:00 Tham dự Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
 
Chiều          
     
     
 Tối        
Thứ Bảy
Ngày 05/11/2022
Sáng        
Chiều 15:00 Dự lễ trao học bổng tiếp sức đến trường cho con của người lao động có hoàn cảnh khó khăn Công ty TNHH OLam-KCN Hòa Hiệp 1 PQLDN
Tối        
Chủ Nhật
Ngày 06/11/2022
Sáng 08:00 Tham dự họp trực tuyến BCĐQG phòng, chống dịch Covid-19 - Phiên họp thứ 18  Hội trường UBND tỉnh PTB-Quyên
Chiều