Lịch công tác tuần 45 từ ngày 01/11 đến 07/11/2021

26/10/2021
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 01/11/2021
Sáng 7:30 Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đ/c Lê Như Ý Hội Trường Ban - Các đ/c ĐUV;
- Đảng viên CB TTDV;
- Cấp ủy, CB văn phòng, CB tổng hợp.
8:00 Họp giao ban. Phòng Trưởng ban - LĐ Ban;
- Trưởng, phó các phòng và ĐVTT.
Chiều        
Thứ Ba
Ngày 02/11/2021
Sáng 8:30 Tham dự Hội nghị UBND tỉnh thông qua dự thảo một số nội dung theo quy chế làm việc của UBND tỉnh Trực tuyến tại Phòng Trưởng ban TB-Hùng
10:45 Họp làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sun Group Phòng họp Tỉnh ủy TB-Hùng
       
       
Chiều 14:00 Họp nghe báo cáo kết quả xử lý tài sản, đất đai của Công ty Cổ phần Công nghiệp Nông thủy sản Phú Yên Phòng họp giao ban, VP UBND tỉnh TB-Hùng
Thứ Tư
Ngày 03/11/2021
Sáng        
8:00 Họp Rà soát nội dung để tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh liên quan việc thực hiện Nghị quyết số 154/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Phòng họp sở Kế hoạch & Đầu tư TBQLĐTHT-Ngôi
8:00 Dự buổi kiểm tra thực địa vị trí đầu tư xây dựng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, thị xã Đông Hòa Tại Văn phòng UBND tỉnh TB-Hùng
Chiều 14:00 Họp  xem xét thỏa thuận Tổng mặt bằng và phương án kiến trúc sơ bộ Dự án Tổ hợp Thương mại, Dịch vụ, Khách sạn cao cấp Lynn Times Phú Yên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji. Phòng họp Sở Xây Dựng - TB-Hùng;
- TPQHXD&MT-Dũng.
15:00 Về việc kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại cụm xí nghiệp An Hưng Tại Cụm xí nghiệp An Hưng

- PTB-Phúc;

- PQHXDMT;

- Đại diện các đơn vị liên quan.

Thứ Năm
Ngày 04/11/2021
Sáng 8:00 Họp Báo cáo việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN; công tác quản lý, sử dụng đất đai, hoạt động khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng thuộc Khu Kinh tế (theo đề cương UBND tỉnh đã triển khai). Thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan. Hội Trường Ban
- LĐ Ban;
- Trưởng các phòng và ĐVTT;
- Đoàn thanh tra (tổ 2).
8:00 Họp rà soát điều chỉnh diện tích xây dựng Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Đèo cả nằm trong hành lang đường cao tốc Bắc Nam tại khu vực: Đập hàn, Dốc dài Tại BQL rừng đặc dụng Đèo cả PQHXDMT
8:00 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp Tại Trụ sở tòa nhà VNPT PTB-Phúc
8:00 Dự Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2021  Họp trực tuyến Phòng Trưởng ban TB-Hùng
Chiều 14:00 Báo cáo việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân,
giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN; công tác quản lý, sử dụng
đất đai, hoạt động khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư
xây dựng thuộc Khu Kinh tế (theo đề cương UBND tỉnh đã
triển khai). Thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan. 
Hội Trường Ban
- LĐ Ban;
- Trưởng các phòng và ĐVTT;
- Đoàn thanh tra (tổ 2).
14:00 Dự Hội nghị về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước Phòng họp giao ban, VP.UBND tỉnh PTB-Quyên
Thứ Sáu
Ngày 05/11/2021
Sáng 8:00 Họp góp ý dự thảo quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban;
Danh mục bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật của Ban.
Phòng Trưởng ban - LĐ Ban;
- Trưởng các phòng và ĐVTT.
       
Chiều 14:00 Họp góp ý về các nội dung liên quan đến đề xuất dự án đầu tư xây dựng Bến du thuyền Onsen Fuji Phú Yên tại phường Phú Đông, TP. Tuy Hòa Hội Trường Ban

- TB-Hùng;
- PQHXD&MT;

- Đại diện các sở.

14:00 Tham dự Hội nghị trực tuyến Bộ Y tế với các địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch COVID -19 Tại Hội trường Sở Y tế PTB-Quyên
Thứ Bảy
Ngày 06/11/2021
Sáng        
Chiều       -
Chủ Nhật
Ngày 07/11/2021
Sáng        
Chiều