Lịch công tác tuần 46 từ ngày 08/11 đến 14/11/2021

04/11/2021
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 08/11/2021
Sáng 08:00 Họp góp ý dự thảo quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ban;
Danh mục bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật của Ban.
Phòng Trưởng ban - LĐ Ban;
- Trưởng các phòng và ĐVTT.
Chiều 15:00 Dự họp giao ban trực tuyến Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch Covid,19 tỉnh Phú Yên. 
 
Tại Phòng họp giao ban UBND tỉnh  PTB-Quyên
Thứ Ba
Ngày 09/11/2021
Sáng 08:00 Họp về việc bàn bạc, thảo luận và đề xuất hướng giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Công trình Nhà máy đồ hộp của Công ty TNHH Nguyễn Hưng tại Khu Công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực II. Hội trường ban
- LĐ Ban;
- PQHXDMT;
- PKH&ĐT;
- TTDVCI;
- Đại diện các Sở và đơn vị liên quan.
08:00 Họp thẩm định quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Sông Hinh và huyện Phú Hòa. Tại Phòng họp giao ban UBND tỉnh  PTB-Phúc
Chiều        
Thứ Tư
Ngày 10/11/2021
Sáng 7:30 Trả lời phỏng vấn VTV8. Phòng trưởng ban TB-Hùng
Chiều 14:00 Tham dự diễn đàn doanh nghiệp tỉnh phú Yên năm 2021. Tại Khách sạn Kaya TB-Hùng
       
Thứ Năm
Ngày 11/11/2021
Sáng 8:30 Kiểm tra công tác xử lý nước thải sản xuất của Công ty TNHH Tân Bình tại KCN Đông Bắc Sông Cầu - KV1. Tại Công ty TNHH Tân Bình
- PTB-Quyên;
- PQHXDMT;
- PQLDN;
- TTDVCI.
Chiều 14:00 Họp thẩm định quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thành phố Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Sông Hinh và huyện Phú Hòa. (cuộc họp bị hoãn) Tại Phòng họp giao ban UBND tỉnh  Chờ xin ý kiến
14:00 Họp bàn giải quyết các tồn tại, bất cập tại khu vực lạch sông Sông Ngọn và doi cát Sông Ngọn liên quan đến khu vực đề xuất được khảo sát, nghiên cứu, tài trợ lập quy hoạch của Công ty Cổ phần Vườn Thời Đại Việt Nam. Hội trường ban - TB-Hùng;
- Đại diện các Sở;
- Đại diện UBND.TX Đông Hòa.
Thứ Sáu
Ngày 12/11/2021
Sáng 8:00 Trả lời phỏng vấn Báo Pháp luật. Phòng trưởng ban TB-Hùng
8:30 Họp trực tuyến giữa Tổ công tác 1476 của UBND tỉnh với Tổ công tác của Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Phòng họp giao ban, VP UBND tỉnh TB-Hùng
Chiều 14:00 Họp xác định địa điểm, diện tích để lập quy hoạch khu vực dự kiến đầu tư Khu xử lý rác thải, chất thải nguy hại của Khu kinh tế Nam Phú Yên. Phòng họp UBND TX.Đông Hòa - TB-Hùng;
- Đại diện các Sở, đơn vị liên quan.
Thứ Bảy
Ngày 13/11/2021
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 14/11/2021
Sáng        
Chiều