Lịch công tác tuần 46 từ ngày 06/11/2023 đến 12/11/2023

06/11/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 06/11/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Dự Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Ba
Ngày 07/12/2023
Sáng 07:00 Tham gia Tổ chức Lễ công bố Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040 Hội trường tầng 5, Tòa nhà Apec - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm;
- Các đ/c được phân công.
       
       
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 08/11/2023
Sáng
08:30 Dự Họp bàn một số nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung Khu kinh tế Nam Phú Yên, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành khác liên quan đến việc gia hạn thời hạn sử dụng đất của các dự án Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại phường Hòa Hiệp Nam, Trồng và chế biến dược liệu tại phường Hòa Hiệp Nam Phòng họp Sở Tài nguyên và Nguyên trường PQHXDMT
       
       
Chiều 14:00 Đi khảo sát thực địa KCN Hòa Tâm Xã Hòa Tâm, TX.Đông Hòa, Phú Yên - PTB Thành
       
       
Thứ Năm
Ngày 09/11/2023
Sáng
       
       
       
       
Chiều 14:00 Dự Họp bàn về việc điều chỉnh Thông báo số 249/TB-UBND ngày 31/8/2023 của UBND tỉnh về XD Cơ sở làm việc Công an 28 xã Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư PQHXDMT
       
       
Thứ Sáu
Ngày 10/11/2023
Sáng
08:00  Dự họp giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng đất tại Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu - Khu vực II Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường - PTB-Thành;
- Đ/c: Dũng, Ngôi.
       
       
       
Chiều        
       
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 11/11/2023
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 12/11/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối