Lịch công tác tuần 46 từ ngày 07/11/2022 đến 13/11/2022

04/11/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 07/11/2022
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
08:30 Kiểm tra tình hình chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư tại KCN và KKT Nam Phú Yên (từ ngày 07-10/11/2022) Tại dự án của Công ty - PTB-Quyên;
- PQLDN, PKH&ĐT.
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Ba
Ngày 08/11/2022
Sáng        
       
       
       
Chiều 14:00 Kiểm tra việc đóng cửa mỏ đá ốp lát tại xã Hoà Tâm, thị xã Đông Hoà Tại mỏ đá ốp lát Hòa Tâm PQHXD&MT
13:30 Tham dự Hội thảo xin ý kiến về quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và "Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh PTB-Thành
       
       
Thứ Tư
Ngày 09/11/2022
Sáng
08:00 Họp về phương án phân loại tự chủ tài chính và dự toán thu, chi của Ban Quản lý đầu tư hạ tầng giai đoạn 2022-2026 Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Các đ/c ĐUV.
10:00 Họp bàn Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết doanh nghiệp năm 2022 Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng các phòng và ĐVTT;
- Kế toán.
       
Chiều 14:00 Dự Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2022 Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
Thứ Năm
Ngày 10/11/2022
Sáng
       
       
       
       
Chiều 13:30 Tham dự Đại hội doanh nghiệp tỉnh Phú Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 Trung tâm Hội nghị PYTOPYA PTB-Quyên
15:00 Dự Lễ bế giảng lớp đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty TNHH CCIPY Việt Nam Trường CĐ Nghề PQLDN
       
       
Tối        
Thứ Sáu
Ngày 11/11/2022
Sáng
08:00 Tham dự Hội thảo tham vấn Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; thực tiễn triển khai Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam và Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Phú Yên (01 ngày) Khách sạn Sala Grand Tuy Hòa Hotel  PQHXD&MT
08:00 Tham dự Hội nghị tập huấn An ninh mạng Công an tỉnh - PTB-Quyên;
- Đ/c Tuyến, Bình.
08:00 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo Phòng họp giao ban VP.UBND tỉnh - PTB-Quyên;
- Văn phòng;
       
       
Chiều 14:00 Dự họp về đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông PTB-Quyên
       
       
 Tối        
Thứ Bảy
Ngày 12/11/2022
Sáng        
Chiều        
Tối        
Chủ Nhật
Ngày 13/11/2022
Sáng        
Chiều