Lịch công tác tuần 47 từ ngày 13/11/2023 đến 19/11/2023

13/11/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 13/11/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Họp giao Ban Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm.
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Ba
Ngày 14/12/2023
Sáng 08:30 Họp Đảng ủy mở rộng (Thông qua báo cáo của chi bộ Trung tâm DVCI về nội dung phản ánh kiến nghị và kiểm điểm theo kết luận của thanh tra tỉnh) Phòng Trưởng Ban - Các đ/c đảng ủy viên
- Bí thư các chi bộ
- Trưởng, phó các phòng, ban, trung tâm
       
       
       
Chiều 14:00 Dự họp nghe báo cáo kết quả lập, triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh - PTB - Quyên;
- PQHXD&MT.
14:00 Dự họp về nội dung quy hoạch phân khu tại khu vực trồng và chế biến dược liệu Hội trường Ban - PTB-Thành;
- PQHXD&MT.
       
       
Thứ Tư
Ngày 15/11/2023
Sáng
08:30      
       
       
Chiều 15:00 Dự Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp cải thiện chỉ số PCI tỉnh Phú Yên Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư PTB-Quyên
16:00 Tham dự chương trình Điện ảnh với Phú Yên Núi Thơm Resort Phú Yên PTB-Quyên
       
Thứ Năm
Ngày 16/11/2023
Sáng
       
       
       
       
Chiều        
       
       
Thứ Sáu
Ngày 17/11/2023
Sáng
       
       
       
       
Chiều        
       
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 18/11/2023
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 19/11/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối