Lịch công tác tuần 47 từ ngày 14/11/2022 đến 20/11/2022

11/11/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 14/11/2022
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Họp giao ban Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng và ĐVTT.
10:00 Họp bàn giải quyết các nội dung liên quan đến Công ty CP Hiệp Hòa Phát và Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng các phòng và ĐVTT.
       
Chiều 14:00  Dự thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Phòng họp số 1 UBND thị xã - PTB-Thành;
- TPQHXD&MT-Dũng
       
       
Thứ Ba
Ngày 15/11/2022
Sáng        
       
       
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 16/11/2022
Sáng
08:00 Dự Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển KTXH và bảo đảm QPAN vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) TB-Hùng
08:00 Tham dự làm việc với các sở ngành và đơn vị tư vấn của Nhà tài trợ về 24 chuyên đề ngành lĩnh vực Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư - PTB-Thành;
- TPQHXD&MT-Dũng.
       
Chiều        
       
       
Thứ Năm
Ngày 17/11/2022
Sáng
       
       
       
       
Chiều        
       
       
       
Tối        
Thứ Sáu
Ngày 18/11/2022
Sáng
       
       
       
       
       
Chiều        
       
       
 Tối        
Thứ Bảy
Ngày 19/11/2022
Sáng        
Chiều        
Tối        
Chủ Nhật
Ngày 20/11/2022
Sáng        
Chiều