Lịch công tác tuần 47 từ ngày 15/11/2021 đến 21/11/2021

10/11/2021
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 15/11/2021
Sáng 8:00 Họp giao ban.  Phòng Trưởng - LĐ Ban;
- Trưởng, phó các phòng và ĐVTT.
Chiều        
Thứ Ba
Ngày 16/11/2021
Sáng 8:00 Kiểm tra thực địa và thống nhất thỏa thuận địa điểm đầu tư xây dựng cơ sở làm việc Công an 03 phường thuộc Công an thị xã Đông Hòa. Kiểm tra thực địa và họp tại UBND TX. Đông Hòa PQHXD&MT
8:00 Tiếp tục làm việc với Thanh tra Chính phủ theo nội dung đã triển khai; thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan. Hội trường ban - LĐ Ban;
- Trưởng các phòng, ĐVTT;
- Đoàn thanh tra tổ 2.
Chiều        
14:00 Tiếp tục làm việc với Thanh tra Chính phủ theo nội dung đã triển khai; thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan. Hội trường ban - LĐ Ban;
- Trưởng các phòng, ĐVTT;
- Đoàn thanh tra tổ 2.
14:00 Họp về việc làm việc với Công ty cổ phần eREX về các nội dung của Biên bản ghi nhớ đầu tư giữa UBND tỉnh Phú Yên và Công ty cổ phần eREX. Phòng họp Sở KH&ĐT

- TB-Hùng;

- PTPKHĐT-Công.

Thứ Tư
Ngày 17/11/2021
Sáng        
Chiều 14:00 Dự tọa đàm trực tuyến với đoàn đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm 2021 -  2024. Phòng họp Tỉnh ủy TB-Hùng
       
Thứ Năm
Ngày 18/11/2021
Sáng 10:00 Họp về địa điểm thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng y tế trên địa bàn thành phố Tuy Hòa theo hình thức xã hội hóa . Phòng họp giao ban-VP UBND tỉnh TB-Hùng
Chiều 15:00 Tham dự Lễ công bố Quyết định kết nạp đoàn viên; Thành lập CĐCS Công ty CP Điều và Macadamia tốt nhất Văn phòng Công ty CP Điều và Macadamia tốt nhất PTB-Phúc
Thứ Sáu
Ngày 19/11/2021
Sáng 8:00 kiểm tra hiện trạng hồ sơ đăng ký biến động của Công ty CP CN gỗ Trường Thành. KCN Hòa Hiệp PQHXDMT
8:00 Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến năm 2021. Phòng Trưởng ban Thành viên Hội đồng
Chiều        
14:00 Họp bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường Phước Tân- Bãi Ngà, đoạn qua nhà máy lọc dầu Vũng Rô, thị xã Đông Hòa. Tại phòng họp sở Tài nguyên & Môi trường - TB-Hùng;
- BQLĐTHT-Ngôi.
Thứ Bảy
Ngày 20/11/2021
Sáng 8:00 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 phòng họp Tỉnh ủy PTB-Phúc
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 21/11/2021
Sáng        
Chiều