Lịch công tác tuần 48 từ ngày 20/11/2023 đến 26/11/2023

20/11/2023
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 20/11/2023
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
07:30 Đi công tác đến hết ngày 25/11/2023 Ấn Độ TB-Hùng
08:00 Tập huấn chuyển đổi, nâng cấp phần mềm Hệ thống quản lý văn bản điều hành từ phiên bản VNPT iOffice V3 lên V5 Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CC, VC và NLĐ của Ban.
       
Chiều 14:00 Dự Hội nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của UBND huyện Phú Hòa và huyện Tuy An Phòng họp giao ban, UBND tỉnh PTB-Thành
       
       
Thứ Ba
Ngày 21/12/2023
Sáng 08:00 Họp xử lý việc ổn định mức giá cho thuê lại đất và tiền sử dụng hạ tầng theo Văn bản số 650/UBND-KT ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Phú Yên Hội trường Ban - PTB-Thành;
- TTDVCI, PQHXD&MT, PKHĐT.
       
       
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 22/11/2023
Sáng
08:00 Tham dự buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ TN&MT về khảo sát, thẩm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường PQHXD&MT
08:00 Tham dự cuộc họp bàn về các nội dung liên quan việc đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Phòng họp giao ban, Văn phòng UBND tỉnh - PTB-Thành;
- PKHĐT.
       
Chiều 14:00 Dự Hội nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của UBND các huyện Sông Hinh, huyện Sơn Hòa Phòng họp giao ban, UBND tỉnh PTB-Thành
       
       
Thứ Năm
Ngày 23/11/2023
Sáng
08:00 Dự Hội nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của UBND huyện Đồng Xuân, thành phố Tuy Hòa Phòng họp giao ban, UBND tỉnh PTB-Thành
08:00 Tham dự Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực an toàn, an ninh mạng Hội trường Công an tỉnh, 457 Lê Duẩn, p9, Tuy Hòa - PTB-Quyên;
- Văn phòng.
       
       
Chiều 14:00 Dự Hội nghị thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của UBND thị xã Đông Hòa, thị xã Sông Cầu Phòng họp giao ban, UBND tỉnh PTB-Thành
       
       
Thứ Sáu
Ngày 24/11/2023
Sáng
       
       
       
       
Chiều        
       
       
 Tối        
Thứ Bảy 
Ngày 25/11/2023
Sáng        
Chiều
 
       
       
Chủ Nhật
Ngày 26/11/2023
Sáng        
       
Chiều         
Tối