Lịch công tác tuần 48 từ ngày 21/11/2022 đến 27/11/2022

21/11/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 21/11/2022
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
08:30 Dự Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 của Khối thi đua KCN Hòa Hiệp Công ty TNHH SXTM Hoàng Long Vi Na PQLDN
       
       
Chiều 14:00 Họp xét đánh giá trưởng các phòng và ĐVTT Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Chánh Văn phòng.
14:30 Họp xét đề tài sáng kiến Phòng Trưởng Ban Các thành viên Hội đồng
       
Thứ Ba
Ngày 22/11/2022
Sáng 08:00 Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường KCN Hòa Hiệp 1 - PTB-Thành;
- Các phòng: QHXD&MT, QLDN, TTDVCI.
08:00 Họp đánh giá Trưởng các phòng + ĐVTT Phòng Trưởng ban - Lãnh đạo Ban;
- CVP
08:30 Xét duyệt đề tài sáng kiến năm 2022 Phòng Trưởng ban - Các thành viên Hội đồng
08:00 Dự cuộc họp Tổng kết phong trào thi đua khối thi đua KCN An Phú năm 2022 Công ty TNHH Trang Thủy - PTB-Quyên;
- PQLDN
Chiều 14:00 Họp bàn giải quyết các nội dung liên quan đến Công ty CP Hiệp Hòa Phát và Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng và ĐVTT.
14:00 Dự họp UBND tỉnh về Quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; Quy hoạch thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Phòng họp giao ban- VP UBND tỉnh TB Hùng
       
       
Thứ Tư
Ngày 23/11/2022
Sáng
08:30 Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường KCN ĐB Sông Cầu - PTB-Thành;
- Các phòng: QHXD&MT, QLDN, TTDVCI.
09:00 Dự họp bình xét suy tôn đề nghị công nhận danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2022 Công ty TNHH SX hàng TTNT Thái Thịnh - PTB-Quyên;
- PQLDN.
       
Chiều 14:00 Dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 Hội trường giao ban - Công an tỉnh PTB-Quyên
       
       
Thứ Năm
Ngày 24/11/2022
Sáng
08:00 Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường KCN An Phú - PTB-Thành;
- Các phòng: QHXD&MT, QLDN, TTDVCI.
       
       
       
Chiều 14:00 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của Nhà máy chế biến thủy sản Hùng Bang  Tại dự án - KCN Hòa Hiệp 1 - PTB-Thành;
- PQHXD&MT.
       
       
       
Tối        
Thứ Sáu
Ngày 25/11/2022
Sáng
08:00 Dự Hội nghị quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị Hội trường Tỉnh ủy (tầng 1) TB-Hùng
09:00 Họp thống nhất phương án thanh toán các chi phí liên quan đến Công ty TNHH Asia Hawaii Venteurs - KCN Hòa Hiệp 1 Hội trường Ban - PTB-Quyên;
- Thành viên Hội đồng.
08:00 Dự về nội dung nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Nam thuộc khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hoà  Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường TBQLDA-Ngôi
       
Chiều 14:00 Họp bàn giải quyết các nội dung liên quan đến Công ty CP Hiệp Hòa Phát và Công ty TNHH Dầu khí Vũng Rô Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng các phòng và ĐVTT.
16:00 Họp xét khen thưởng doanh nghiệp Phòng Trưởng Ban Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng
       
 Tối        
Thứ Bảy
Ngày 26/11/2022
Sáng        
Chiều        
Tối        
Chủ Nhật
Ngày 27/11/2022
Sáng        
Chiều