Lịch công tác tuần 48 từ ngày 22/11/2021 đến 28/11/2021

11/11/2021
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 22/11/2021
Sáng        
Chiều        
Thứ Ba
Ngày 23/11/2021
Sáng 8:30 Tham gia Hội nghị tập huấn trực tuyến về triển khai Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn. Hội nghị trực tuyến
- PQHXDMT;
- PKHĐT;
:- BQLĐTHT.
8:00 Hội nghị tập huấn trực tuyến tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021. Hội trường trực tuyến VNPT

- PTB- Quyên;

- VP-Tuyến.

Chiều 13:30 Dự Hội thảo giới thiệu mô hình khu công nghiệp sinh thái. Trực tuyến tại Phòng Trưởng ban - LĐ Ban;
- TPQHXDMT;
- PTPKHĐT;
- TPQLDN;
- TTDVCI.


 
14:00 Phối hợp kiểm tra thực hiện công tác thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất bị ảnh hưởng đối với dự án Tuyến nối Quốc lộ 1A đến khu xử lý rác thải nước thải và chất thải nguy hại của Khu kinh tế Nam Phú Yên. Tại UBND Hòa Xuân Đông - TX.Đông Hòa - PQHXDMT;
- Các đơn vị liên quan.
14:00 Họp với tập thể lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đơn vị. Phòng họp số 1 - VP UBND tỉnh
- LĐ Ban;
- TPQHXDMT-Dũng;
- PTPKHĐT-Công;
- BQLĐTHT-Ngôi.
15:00 Dự Hội nghị trực truyến Gặp gỡ Hoa Kỳ: Chung tay hợp tác mở cửa, phục hồi và phát triển Khu vực kinh tế phía Nam. Phòng họp giao ban - VP UBND tỉnh PTB-Quyên
Thứ Tư
Ngày 24/11/2021
Sáng 8:30 Kiểm tra các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành để VHTN và giám sát quá trình VHTN các công trình xử lý chất thải của dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh mạng hạ tầng kỹ thuật KCN Đông Bắc Sông Cầu. KCN Đông Bắc Sông Cầu

- PQHXDMT;

- TTDVCI.

8:00 Dự Hội nghị trực tuyến văn hóa toàn quốc.   Hội trường Tỉnh ủy PTB-Phúc
Chiều        
       
Thứ Năm
Ngày 25/11/2021
Sáng 7:30 Khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ năm 2021 (cả ngày). Trung tâm chăm sóc sức khỏe cán bộ LĐ Ban
7:30 Dự Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021. Hội trường Tỉnh ủy PTB-Quyên
8:00 Họp xem xét giải quyết kiến nghị, đề xuất của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã nêu tại Báo cáo số 155/BC-TTPTQĐ   Phòng họp số 2 - UBND TX. Đông Hòa TBQLĐTHT-Ngôi
8:00 Dự Hội nghị Tỉnh ủy bất thường Phòng họp Tỉnh ủy TB-Hùng
Chiều 14:00 Họp về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu Tri thức (một phần diện tích) thuộc Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa.    Phòng họp Sở Xây dựng
- TB-Hùng;
- TPQHXDMT-Dũng.
       
Thứ Sáu
Ngày 26/11/2021
Sáng 7:30 Dự bế mạc Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021. Hội trường Tỉnh ủy PTB-Quyên
7:30 Tham dự Hội nghị trực tuyến Đối thoại doanh nghiệp Hội nghị trực tuyến
- PTB-Phúc;
- PQHXDMT.
Chiều 14:00 Họp định giá tài sản trên đất của doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hội trường Ban Thành viên Hội đồng
Thứ Bảy
Ngày 27/11/2021
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 28/11/2021
Sáng        
Chiều