Lịch công tác tuần 49 từ 30/11 đến 06/12/2020

30/11/2020
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 30/11/2020
Chào cờ đầu tuần. 07h00' Toàn thể cơ quan
Họp giao ban + xét nâng lương đợt 2/2020. 08h00' LĐ Ban, Trưởng các phòng, Đơn vị trực thuộc
Họp Hội đồng lựa chọn NĐT. 09h00' Thành viiên Hội đồng lựa chọn NĐT
Dự Hội nghị trực tuyến Tỉnh Ủy. 08h00'/ Tỉnh ủy Đ/c Phúc
Họp lấy ý kiến về kết quả kiểm kê. 08h00'/STNMT Đ/c Ngôi
Thứ Ba
Ngày 01/12/2020
     
Thứ Tư
Ngày 02/12/2020
Rà soát, kiểm tra về trình tự thủ tục, hồ sơ pháp lý của các khu đất dự kiến đưa ra đấu giá năm 2021. 14h00'/ STNMT Đ/c Ngôi
Tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 của Kế hoạch & Đầu tư. 17h00'/ SKHĐT Đ/c Quyên
Dự Hội nghị tổng kết thi đua năm 2020 Khối thi đua KCN An Phú. 14h00'/ KCN An Phú Đ/c Bạ
Dự Hội nghị tổng kết thi đua năm 2020 Khối thi đua KCN Hòa Hiệp. 08h30''/ KCN Hòa Hiệp Đ/c Phúc
Làm việc với đoàn công tác Liên đoàn lao động Việt Nam. 09h00'/ Tỉnh ủy Đ/c Chương
Thứ Năm
Ngày 03/12/2020
Lịch thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. 08H00'/ HĐND tỉnh Đ/c Phúc
Dự Hội nghị tổng kết thi đua năm 2020 Khối thi đua KCN Đông Bắc Sông Cầu. 08h00''/ KCN ĐBSC Đ/c Phúc
Thứ Sáu
Ngày 04/12/2020
Họp kiểm điểm tập thể lãnh đạo và cá nhân LĐ.  08h00' LĐ Ban, Trưởng các phòng, Đơn vị trực thuộc
Thứ Bảy
Ngày 05/12/2020
Nghỉ    
Chủ Nhật
Ngày 06/12/2020
Nghỉ