Lịch công tác tuần 49 từ ngày 28/11/2022 đến 04/12/2022

28/11/2022
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 28/11/2022
Sáng
07:30 Chào cờ Hội trường Ban - Lãnh đạo Ban;
- Toàn thể CB, CC, VC và NLĐ của Ban.
08:00 Dự Hội nghị tập huấn triển khai Phần mềm cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hội trường Tỉnh ủy Văn phòng
       
       
Chiều 14:00 Họp đánh giá, xếp loại Trưởng, phó, CC, VC và NLĐ của Ban Phòng Trưởng Ban Các thành viên Hội đồng TĐKT
       
       
Thứ Ba
Ngày 29/11/2022
Sáng 08:00 Dự họp trao đổi các nội dung tích hợp giữa 24 chuyên đề ngành, lĩnh vực do đơn vị tư vấn của nhà tài trợ và báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh do đơn vị tư vấn tỉnh xây dựng Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư - PTB-Thành;
- PQHXD&MT.
08:00 Dự hội ý Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh UBND tỉnh TB-Hùng
09:30 Dự họp về việc cho ý kiến tính pháp lý điều chỉnh phương án bồi thường bằng tiền thành bồi thường bằng đất ở đối với các trường hợp trúng giải tỏa dự án tuyến đường Phước Tân - bãi Ngà Phòng họp số 1- UBND thị xã Đông Hòa BQLDA
Chiều 14:00 Họp góp ý kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Ban Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng các phòng và ĐVTT.
14:00 Họp xem xét các đối tượng bị ảnh hưởng Dự án để lập phương án bố trí tái định cư, theo đề xuất của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, tại Báo cáo số 205/BC-TTPTQĐ, ngày 28/11/2022 Phòng họp số 1- UBND thị xã Đông Hòa TBQLDA-Ngôi
       
       
Thứ Tư
Ngày 30/11/2022
Sáng
       
       
       
Chiều 14:00 Tham dự Hội ý lãnh đạo UBND tỉnh  Phòng họp giao ban - Văn phòng UBND tỉnh - TB-Hùng;
- TPQHXD&MT-Dũng.
       
       
Thứ Năm
Ngày 01/12/2022
Sáng
08:00 Dự Hội nghị tỉnh ủy lần thứ 10 Phòng họp Tỉnh ủy (tầng 3) TB-Hùng
08:00 Dự họp Xác định vị trí lô đất, giá đất tại khu tái định cư Phú Lạc để lập phương án bố trí tái định cư cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Dự án: Nút giao của Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà Trung tâm Phát triển quỹ đất TX Đông Hòa BQLDA
       
       
Chiều 16:00 Họp chuẩn bị nội dung làm việc Lãnh đạo UBND tỉnh Phòng Trưởng Ban - Lãnh đạo Ban;
- Trưởng, phó các phòng và ĐVTT.
       
       
       
Tối        
Thứ Sáu
Ngày 02/12/2022
Sáng
08:00 Họp rà soát, điều chỉnh hành lang bảo vệ bờ biển Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường - PTB-Thành;
- TPQHXD&MT-Dũng.
08:00 Tham dự cuộc họp với Thường trực HĐND tỉnh để rà soát công tác chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026  Hội trường UBND tỉnh TB-Hùng
       
       
Chiều 13:30 Tham dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội trường Bộ CHQS tỉnh PTB-Quyên
14:00 Tham gia đối thoại với hộ ông Lê Văn Lộc trước khi thực hiện Quyết định cưỡng chế UBND Phường phú Đông TBQLDA-Ngôi
       
 Tối        
Thứ Bảy
Ngày 03/12/2022
Sáng        
Chiều
 
14:00 Dự Lễ phát động đóng góp ủng hộ phong trào “Hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách”. Địa điểm: Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nhà Văn hóa lao động tỉnh PTB-Thành
14:00 Dự họp thẩm tra hồ sơ dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ Mười Ba HĐND tỉnh khóa VIII Phòng họp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh TB-Hùng
Chủ Nhật
Ngày 04/12/2022
Sáng        
Chiều  15:00 Tham dự chiến dịch nhặt rác làm sạch môi trường Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa PQHXD&MT