Lịch công tác tuần 50 từ 07/12 đến 13/12/2020

07/12/2020
bởi Vũ Viện
Thứ/ Ngày Nội dung công việc Thời gian/Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 07/12/2020
Chào cờ đầu tuần. 07h00' Toàn thể cơ quan
Họp xét thi đua khen thưởng năm 2020. 08h00' Hội đồng TĐKT
Họp HĐND tỉnh. 07-10/12'/ HĐND tỉnh Đ/c Phúc
Thứ Ba
Ngày 08/12/2020
Họp đánh giá lựa chọn Nhà đầu tư. 14h00' Thành viên Hội đồng
Họp về Đồ án Quy hoạch chung KKT Phú Yên. 15h00' LĐ Ban + Đ/c Dũng
Thứ Tư
Ngày 09/12/2020
Tham gia kiểm tra hiện trạng hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình của Công ty CP Giấy Hoàng Hà Phú Yên. 14h00'/ KCN Đông Bắc SC Đ/c Dũng
Thứ Năm
Ngày 10/12/2020
Họp kiểm điểm, ĐGTT Đảng ủy và phân loại TCCSĐ. 08h00' Các Đ/c Đảng ủy viên
Thứ Sáu
Ngày 11/12/2020
Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 715. 08h00'/ Cục Thống kê Đ/c Trọng
Thứ Bảy
Ngày 12/12/2020
Nghỉ.    
Chủ Nhật
Ngày 13/12/2020
Nghỉ.