Lịch công tác tuần 51 từ ngày 13/12/2021 đến 19/12/2021

10/12/2021
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 13/12/2021
Sáng        
Chiều        
Thứ Ba
Ngày 14/12/2021
Sáng        
       
Chiều 14:30 Họp liên quan đến nội dung đơn của ông Huỳnh Lự, KP3, P.Phú Đông trúng dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam TP.Tuy Hòa   Phòng họp UBND P. Phú Đông LĐBĐTHT
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 15/12/2021
Sáng 8:00 Họp giải quyết đề xuất hướng xử lý của tổ công tác 106 đối với các dự án đầu tư theo kế hoạch 24/KH-TCT106 ngày 20/9/2021 và Kế hoạch số 28/KH-TCT106 ngày 08/10/2021 Hội trường Ban - Trưởng Ban;
- Trưởng các phòng, ban, TT: KHĐT, QHXDMT, QLDN, TTDVCI;
- Thành viên tổ công tác 106.
       
Chiều 14:00 Dự tập huấn trực tuyến về cập nhật thủ tục hành chính lên Cổng dịch vụ công Quốc gia và triển khai dịch vụ gửi/ nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua Bưu điện trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Trực tuyến VP-Sương
14:00 Họp xem xét Báo cáo số 651/BC-UBND ngày 30/11/2021 của UBND thành phố Tuy Hòa “V/v xin ý kiến về nội dung điều chỉnh cục bộ chỉ giới xây dựng tại các lô đất có ký hiệu HH-01, HH-02, HH03, HH-04, HH-07, HH-08, HH-09, HH-10 thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư phía Bắc của Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa (thuộc dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa - giai đoạn 1)" Phòng họp Sở Xây Dựng PQHXDMT
Thứ Năm
Ngày 16/12/2021
Sáng 8:00 Họp Hội đồng xét thi đua khen thưởng Doanh nghiệp Hội trường Ban Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng của cơ quan
       
       
       
Chiều        
       
Thứ Sáu
Ngày 17/12/2021
Sáng        
       
Chiều 14:00 Hội nghị công bố và bàn giao hồ sơ Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực dự kiến đầu tư Khu công viên chuyên đề kết hợp thương mại – dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng     Hội Trường UBND Hòa Hiệp Bắc - PTB-Phúc;
- PQHXDMT.
14:00 Họp triển khai công tác ứng phó với bão Rai   Phòng họp giao ban, VP UBND tỉnh  PTB-Quyên
Thứ Bảy
Ngày 18/12/2021
Sáng 8:00 Dự Hội thảo gỡ vướng mắc pháp lý để thu hút đầu tư Trung tâm Hội nghị PITOPYA

- PTB-Quyên;

- Phòng KH&ĐT.

Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 19/12/2021
Sáng        
Chiều