Lịch công tác tuần 50 từ ngày 06/12/2021 đến 12/12/2021

30/11/2021
bởi Vũ Viện
Ngày Buổi Giờ Nội dung công việc Địa điểm Thành phần
Thứ Hai
Ngày 06/12/2021
Sáng 7:30 Họp kiểm điểm cấp ủy và đánh giá TCCS Đảng bộ Hội trường Ban - LĐ Ban;
- Đảng ủy viên, Chi bộ TT.
8:00 Xét nghiệm COVID-19 để tham dự Kỳ họp thứ Năm (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021)  Hội trường HĐND tỉnh TB-Hùng
  8:00 Tham dự Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ ba về Công nghiệp 4.0   Phòng họp Tỉnh ủy PTB-Quyên
Chiều 14:00 Họp giao ban Phòng Trưởng ban - LĐ Ban;
- Trưởng, Phó các Phòng và ĐVTT.
14:30 Họp xét nâng lương quý IV & Xét thi đua khen thưởng năm 2021 Phòng Trưởng ban Thành viên Hội đồng
15:00 Họp Đảng ủy thưởng kỳ Phòng Trưởng ban Đảng ủy viên
Thứ Ba
Ngày 07/12/2021
Sáng 7:45 Tham dự Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh Phú Yên khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
( Từ ngày 07 - 09/12/2021)  
Hội trường HĐND tỉnh TB-Hùng
       
Chiều        
       
       
       
Thứ Tư
Ngày 08/12/2021
Sáng        
       
Chiều        
       
Thứ Năm
Ngày 09/12/2021
Sáng 8:00 Tham dự Hội Nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng  Hội trường Tỉnh ủy PTB-Quyên
8:00 Tham dự Hội Nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng  Hội trường Viễn thông Phú Yên CVP-Thái
       
       
Chiều        
       
Thứ Sáu
Ngày 10/12/2021
Sáng 8:00 Dự họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức Phòng họp giao ban - UBND tỉnh PTB-Quyên
8:00 Tham gia Hội thảo tập huấn công tác BVMT ngành xây dựng năm 2021  Hội thảo trực tuyến PQHXDMT
Chiều 14:00 Họp đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên    Hội trường Ban  Các đ/c ĐUV; Bí Thư các Chi bộ
14:00 Tham gia Hội thảo tập huấn công tác BVMT ngành xây dựng năm 2021 Hội thảo trực tuyến PQHXDMT
Thứ Bảy
Ngày 11/12/2021
Sáng        
Chiều        
Chủ Nhật
Ngày 12/12/2021
Sáng        
Chiều